Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Albert Güveniş röportajı:

Biyomedikal teknolojilere ilgi duyan hastane yöneticileri, personeli ve biyomedikal alanda çalışanların okumak isteyebilecekleri kitaplar gittikçe artan bir cazibeye sahip. Önceleri biyomedikal elektronik ve mekanik cihazların ve işleyişlerinin anlatıldığı temel kitaplar çoğunlukta iken, şimdi, matematiksel yöntemler içeren sistemler ön planda. Özellikle hassas ve kişileştirilmiş tıp güçlü matematiksel algoritmalar gerektirmekte. Hızla gelişen alanlar arasında yeni biyomekanik sistemler, nanoteknolojiler, tıbbi robotlar, yeni görüntüleme cihazları ve kantitatif yöntemler, doku mühendisliği ve taşınabilir cihazlar ile geliştirilen uygulamalar sayılabilir.

Genel olarak, tıp teknolojilerinin son yıllardaki dönüşümlerinde, envaziften nonenvazife, büyük ölçeklerden küçük ölçeklere, düşük çözünürlüklerden yüksek çözünürlüklere, yüksek dozlardan düşük dozlara, uzun tarama sürelerinden kısa tarama sürelerine, klasik tanıdan tanı ve tedavinin birleştirildiği teranostiğe, uzun klinik çalışmalardan kantitatif görüntüleme sayesinde kısa çalışmalara, anatomik görüntülemeden moleküler görüntülemeye, hastanede tedaviden uzaktan hasta takibine doğru bir dönüşüm gözlemlemek mümkün. Tüm bu teknolojik gelişmelerin tek amacı, tanı ve tedaviyi daha erişilebilir, ekonomik ve etkili yapmak. Biyomedikal teknolojilerdeki bu yenilikler ile birlikte artan literatür ve kitap sayısı karşısında, kütüphanemize almamızın yararlı olacağı en güncel kitapları incelemeye çalıştık. Tabii konunun genişliği dolayısı ile tüm kitapları incelemek yerine, başlangıç olarak kütüphanemiz için almak isteyecebileeğimi kitaplara baktık.

Öncelikle, Introduction to Biomedical Engineering, üçüncü baskısı ile mühim bir referans kitap. Yazar John Enderle’nin biyomedikal teknolojisi konularında çok sayıda eseri mevcut. Kendisi ile kısa bir görüşme yapmıştık. Özellikle klinik mühendisliğinin kantitatif ölçüleri üzerine benzer çalışmalarımız var.

Diğer yazar Joseph Bronzino da tanınmış bir biyomedikal mühendis yazar. Bir kılavuz kitap olarak Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri (Nobel Yayınları) önemli bir eser. Yazarları  Ahmet Mert Ahmet Ülgen Alper İşoğlu Aydın Akan Aydın Albayrak Ayşe Karakeçili, Ayşegül Güven, Begüm Topuz Çiftçi,  Bülent Yılmaz, Çetin Canpolat, Erhan Akdoğan, Erkan Kaplanoğlu, Fatma Latifoğlu, Gizem Yılmaz, Gökhan Ertaş, Gülşen Akdoğ.

Elektrik mühendisliği mezunlarının beğenecekleri bir kitap ise Signals and Systems for Bioengineers, Second Edition: A MATLAB-Based Introduction. Bu kitap pratik örnekleri nedeni ile önemli. Yazarı John Semlow.

Yeni biyomedikal cihazlar ve aletler geliştirmek isteyen doktor ve mühendisler için Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies 2nd Edition mükemmel bir kitap. Yazarları  Paul G. Yock ve Stefanos Zenios. İnovasyon adımlarını detaylı ve anlaşılır bir şekilde anlatıyor.

İnovatif  fikirleri ve teknolojileri ticarileştirmek isteyenler için bir diğer başvuru kitabı Commercializing Successful Biomedical Technologies: Basic Principles for the Development of Drugs, Diagnostics and Devices. Yazarı:  Shreefal S. Mehta. Özellikle patent ve sertifikasyon konuları işlenmiş.

Cep telefonları, tablet gibi taşınabilir teknolojilerle geliştirilen sağlık uygulamaları gün geçtikçe artıyor. Bu konu ile ilgili bir kitap var: My Health Technology for Seniors: Take Charge of Your Health Through Technology.  Yazarı Lonzell Watson. Bu da kütüphanemizde bulunması gereken bir eser.

Yardımcı robotik teknolojiler,konusunda önemli bir kitap Robotic Assistive Technologies: Principles and Practice Yazarları Pedro Encarnação ve Albert Cook.

Ameliyat robotlarını içeren bir diğer kitap ise Robotic Surgery: Smart Materials, Robotic Structures, and Artificial Muscles. Yazarları Mohsen Shahinpoor ve Siavash Gheshmi.

Son dönemlerde çok hızlı gelişen alanlardan bir diğeri de doku mühendisliği. Bu konuuda güncel bir kitap Tissue Engineering. Yazarları Clemens Van Blitterswijk ve Jan De Boer.

Biyomekanik konusunda yeni ve ilginç bir kitap Biomechanics: A Case-Based Approach. Yazarı Sean P. Flanagan.

Hastanelerde mecburi hale gelen klinik mühendisliği faaliyetlerini kapsamlı olarak anlatan bir kitap: Clinical Engineering Handbook (Biomedical Engineering). Yazarları: MIT ve UPENN mezunu Ernesto Iadanza ve Joseph Dyro. Hastanelerde mevcut riskler, önlemler ve akreditasyon programları anlatılmış. Bu alanda çalışan herkesin okumaktan yarar göreceği bir kitap.

Bu konuya çok yakın diğer bir kitap Biomedical Equipment: Use, Maintenance and Management 1st Edition. Yazarı Joseph J Carr. Özellikle koruyucu bakım programlarını tasarlayan ve yürütenler için yararlı.

Mühendis olmayanlar için en son biyomedikal teknolojilerin teknik olmayan bir dille anlatıldığı çok yararlı bir kitap da Healthcare and Biomedical Technology in the 21st Century: An Introduction for Non-Science Majors.  Yazarları: George R. Baran, Mohammad F. Kiani  ve Solomon Praveen Samuel. Kitap aynı zamanda bu teknolojileri etik açıdan da inceliyor.

Biyomedikal alanın hesaplamalı çalışmalarını ele alan bir kitap: Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine (Health Informatics). Dördüncü baskısı çıkmış popüler bir kitap ve günümüz uygulamaları incelemek için faydalı bir kitap.  Editörler Edward H. Shortliffe  ve  James J. Cimino.

Nanoteknoloji alanını unutmayalım. Çok küçük ölçeklerde görüntüleme, teşhis ve tedavi yapabilecek nanomedikal robotlar tıp teknolojilerini tamamen değiştirecek potansiyele sahip. Bu konuda önemli bir kitap Nanomedical Device and Systems Design: Challenges, Possibilities, Visions. Yazarı Margaret Morris.

Bu yazıda biyomedikal teknolojileri inceleyen önemli kitaplara yer verdik. Yer eksikliğinden daha birçok önemli eseri inceleyemedik. Ancak kütüphanemize bu eserlerden bazılarının eklenmesi şüphesiz faydalı olacaktır.