Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanı Uz. Ecz. İrem Mühürcü, sağlık market uygulamasının lojistik tarafını  Expomed’de anlattı. Sağlık Market uygulamasının temel amacının yerliliği ön plana çıkarmak ve Türkiye’de tıbbi cihaz sektörünü güçlendirmek olduğunu söyleyen Mühürcü, devletin teşvik mekanizmalarını güçlendirmek, yerli firmaların ürünlerini kataloglara koyarak merkezi bir yapı kurgulandığını ifade etti.

Sağlık Market uygulamasında dürün gamına göre ihale süresinin her ay tekrarlanabileceğini aktaran Mühürcü, Devlet Malzeme Ofisinden alınacak ürünlerin stok gün sayısını azaltabileceklerini belirtti.

Lojistik sektörünün ekonomin temel taşlarından biri olduğunu söyleyen Mühürcü, lojistik ve tedarik zinciri düzgün çalışmadığında üretim ve gelir kaybının yaşanabileceğinin altını çizdi. Lojistik sektöründe sürdürülebilirliğin önemi vurgu yapan Mühürcü, kaynakların verimli kullanımı, serbest ve adil rekabet ortamının oluşturulması, hizmet kalitesinin artırılması, enerji verimliği ve çevresel duyarlılık, emniyet ve teknoloji, eğitim-bilim-teknoloji ve uzmanlaşmanın önemli parametreler olduğunu aktardı. Hedeflerinin yeşil lojistik olduğunu ve bu yönde önemli çalışmalar kaydettiklerini söyleyen Mühürcü, lojistiğin tek bir kulvar olmadığını, ambalaj ve saklama koşulları gibi farklı uzmanlık alanlarının da bu konuda önem arz ettiğini söyledi.