Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan tarafından Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığına ulaştırılan 5 Ekim 2018 tarihli yazıda, hayati öneme haiz malzeme dışındaki alımların durdurulması istendi. Yazıda yer alan ifadeler şöyle:

“Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyetleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin tedarikçisi olan firmalar, son zamanlarda döviz kurlarında meydana gelen değişiklikler sebebiyle Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) üzerinde fiyat vermektedir. Bu doğrultuda, sağlık hizmetinin sunumuna devam edilebilmesi, sağlık hizmetlerinin bekletilemez, aksatılamaz, insan sağlığı ve yaşamının ihmal edilemez özelliği nedeniyle ameliyatlarda/işlemlerde kullanılacak malzemelerin ve satın alma sürecinin hızlandırılması amacıyla yapılacak ameliyat/işlemin zorunluluğu ve hayati önem arz edip etmediğine ilişkin gerekçeli raporun satın alma işlemlerinin altına eklenmesi gerekmektedir.

Bu süreçte hayati öneme haiz malzemeler alınacak olup, diğer elektif ameliyat, işlem vb için kullanılacak olan malzemelerin alımı bir süreliğine ertelenecektir.

Bölümünüz tarafından düzenlenecek “Hayati Öneme Haiz” belgesi sayesinde hem bölüm hem hastane hem de üniversite yönetimi Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı gibi denetleyici kurumlar karşısında hesap verebilir olacak, bunun yanı sıra “Devleti zarara uğratmak” ve “Kamu zararına sebebiyet vermek” tarzı suçlamalar karşısında kanıt olarak kullanılabilecektir.

Sonuç olarak, hayati öneme haiz olan işlemlere devam edilmesi, elektif işlemlerin ise ertelenmesi konusunda göstereceğiniz anlayış ve iş birliği için teşekkür ederiz.”

Bu yazı Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığına, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığına, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığına, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığına ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığına Ulaştırıldı.