Kongre konuları şöyle:

  • Tedarik Zinciri Yönetiminde Halkaların Güçlendirilmesi
  • Tedarik Zinciri Yönetiminde İşbirliği ve Sağlık Hizmetlerinde Birlikte Kullanım (Afiliasyon) Kültürü
  • Sağlık Hizmetlerinde Etkin Varlık Yönetimi (Finans ve Mali konular)
  • Tedarik Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri (Konuları Sektör Gözüyle Değerlendirmek)
  • Sağlık Market (Uygulamanın sağlayacağı avantajlar, yenilikler, uyum ve uygulama sürecinin geliştirilmesi)
  • Tıbbi Tedarik Yönetiminde Lojistik İşbirlikleri
  • Şehir Hastanelerinde Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Geri Ödeme Yöntemleri ve Fiyatlandırma Politikaları
  • Tıbbi Tedarikte Yerli ve Milli Üretimin Geliştirilmesi (Teşvikler, Sanayi İşbirliği, Ar-Ge ve Girişim Ekositemi)
  • Tıbbi Cihazların İzlenebilirliği ve Politika Belirleme

Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel sağlık kuruluşları ve tıbbi tedarik sektörünün önemli sivil toplum kuruluşlarının destek ve katılımlarıyla gerçekleşen “Tıbbi Tedarik Kongresi” dördüncü kez, 12-14 Şubat 2019 tarihlerinde, Susesi Convention Center, Belek, Antalya’da düzenlenecek.

Kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti için, kaynakların verimli kullanılması ve uluslararası standartlarda tedarik zinciri yönetiminin önem kazandığı bir süreçte geçtiğimiz üç yılda kongre kapsamında başarı ile gerçekleşen paneller, çalıştaylar, kurslar ve bildirilerle bu alandaki uygulama ve çözümlere bakışta ortak bir anlayış ve farkındalık oluştuğunu ortaya koydu.

Düzenlendiği ilk yıldan bu yana satınalma, lojistik, stok takibi, kayıt, denetim, finansman ve bilişim alanlarında eğitim ve bilgi paylaşımının yanı sıra; sağlık sektöründe yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği Tıbbi Tedarik Kongresi, tedarikçilerle kullanıcıların bir araya geldiği önemli bir platform olmaya devam ediyor.

Organize Eden Kurumlar

Sağlık Endüstrisi Platformundan Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekler Federasyonu (TÜMDEF), Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS), Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER) ile  Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD), Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (ORDER) ve Medikal Kümelenmeler Platformu işbirliğiyle Ekspoturk tarafından organize ediliyor.