Sağlık ekonomisi alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research)’un bu seneki Avrupa bölge toplantısı, 10 Kasım 2018-14 Kasım 2018 Tarihleri arasında İspanya/Barselona’ da  gerçekleşti.

Johnson & Johnson Medikal Cihazlar Türkiye Pazar Erişim Ekibi; Ferda Bayşu, Görkey Turgut ve Mesut Kocaman’ın destekleri ile organizasyona bir panel oturumu ve 4 farklı araştırma posteri ile katkı sağladı.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından ve aynı zamanda Uluslararası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birliği (HTAi) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Rabia Kahveci ile beraber liderliğini üstlendikleri panelde; Tıbbi cihazların hastane ve ulusal düzeyde sağlık teknolojileri değerlendirme ve satınalma süreçlerinde değerinin belirlenmesinde yaşanan paradigma değişimi ve bu noktada hastalar, kamu ödeyicisi, politika belirleyiciler, hizmet sağlayıcılar, araştırmacılar ve üreticilerin beklentileri üzerine odaklanıldı.

Kimler Katıldı?

York Üniversitesinden Professor Dr Michael Drummond tarafından yönetilen ve medikal cihaz ve ilaç sektörü temsilcileri, kamu yöneticileri, akademisyenler, hekimler ve araştırmacıların yoğun ilgi gösterdiği panele Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Teknoloji Değerlendirme Birim başkanı ve şu an Ukrayna’da Management Science for Health kurumunda Kıdemli Teknik Danışman olarak görev yapan Doç Dr  Rabia Kahveci, Norveç Kamu Sağlığı Kurumu Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Direktörü Dr Oyvind Melien ve MedTech Avrupa Pazar Erişim ve Ekonomik Politikalar Direktörü Yves Verboven katıldı.

Paneldeki tartışma konuları ana hatlarıyla; medikal cihazların değerlendirilmesinde öne çıkan metodolojiler ve yenilikçi yaklaşımlar; farklı paydaşların beklentileri ve pratikte karşılaşılan bariyerler ve potansiyel çözüm önerileri oldu.

Atriyal Fibrilasyon Hastaları

Kongrede Johnson & Johnson Türkiye Medikal Cihazlar Pazar Erişim ekibi olarak sunulan 4 araştırma posterinden ikisinde, atriyal fibrilasyon hastalarının uzun dönemli kalp ritmi tedavisinde ve diz ve kalça artoplasti operasyonu geçiren hastalarda görülebilen ameliyat yeri enfeksiyonlarının önlenmesinde kullanılan teknolojilerin klinik ve ekonomik faydası ele alındı.

Satınalma Kriterleri

Diğer iki araştırma posterinde ise ekip, Doç. Dr. Rabia Kahveci ile birlikte,  sağlık teknolojisi değerlendirmesinde Türkiye’de medikal cihazların satınalma süreçlerinde dikkate alınan kriterleri analiz eden ve bunun kaliteyi içerecek şekilde transforme olması yönünde çözüm önerileri sunan bir çalışmayı ve Çok-Kriterli Karar Analizi (MCDA) metodunun uygulanabilirliğini sundu.