Sağlık sigortalarında 2020 yılında başlayan yükseliş trendi, 2021 yılında da devam etti. Sektörün 2021 yılı sonunda 13 milyar TL seviyesinde gerçekleşen sağlık prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 30 seviyesinde artış gösterdi.

Pandemi döneminin başlangıcı itibarıyla sağlık sigortalarına gösterilen ilgi, 2021 yılında da talep artışlarıyla devam etti.

2021 yılı sonunda sigorta sektöründeki 13 milyar TL seviyesinde gerçekleşen sağlık sigortaları prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30’luk büyümeye işaret ediyor. Sağlık branşındaki ürünler arasında en büyük payı 9,5 milyar TL prim üretimiyle özel sağlık sigortaları alırken, tamamlayıcı sağlık sigortasının payı 2,6 milyar TL olarak kaydedildi. Yabancılar için sağlık, seyahat sağlık, acil sağlık gibi ürünler 907 milyon TL paya sahip olurken özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında sigortalı sayısı 5 milyonu aştı. 

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında 2020 yılında başlayan büyüme trendi, 2021 yılında da devam ederken, prim üretiminde yıl sonu itibarıyla yüzde 73 oranında artış gözlemlendi. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısı yaklaşık 1 milyon kişi artarken, özel sağlık sigortalı sayısında ise yaklaşık 235 bin kişilik artış meydana geldi.

2021 yılında 1.2 milyar TL’lik sağlık sigortası primi üreten Anadolu Sigorta, geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 bin sağlık sigortalısını sigorta sektörüne kazandırdı. Anadolu Sigorta’nın sağlık sigortalarında sektör genelinde gerçekleşen yıllık prim üretiminin yüzde 9,30’unu gerçekleştirdiğini ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erberk, bir önceki yılın aynı dönemine göre prim üretimi sektörde yüzde 30 artarken, şirketlerinde ise sektörle paralel oranda artış gösterdiğini belirtti. 

30’lu yaşlarda özel sağlık sigortası sistemine girilmeli

Sağlık sigortalarında önümüzdeki dönemde de taleplerin artmaya devam edeceğini öngördüklerini söyleyen Erberk, “En geç 30’lu yaşlarda özel sağlık sigortası sistemine girilmesini öneriyoruz. Belirli bir zaman diliminde tazminat/ prim oranının düşük seyretmesine bağlı olarak; ömür boyu yenileme garantisi kazanılması ve özel sağlık sigortasının mümkün olduğu kadar sık ve küçük masraflar için değil, karşılaşılabilecek yüksek maliyetli tedavi giderleri için kullanılması büyük bir önem taşıyor. Ömür boyu yenileme garantisi kazanıldığında, primin yenilenme döneminde en fazla ne kadar artırılabileceği tespit edildiği için finansal planlama yapmak mümkün olabiliyor. Aksi taktirde yıllara göre tazminat ödemeleri ve enflasyon gibi dış etkenlere bağlı olarak yenileme dönemi primleri ciddi oranda artış gösterebiliyor” dedi.

Tüm sigorta şirketleri koronavirüs tedavilerini karşıladı

Koronavirüsün yaklaşık iki yıldır etkisini devam ettirmesiyle ilgili olarak, bu konuda Anadolu Sigorta’nın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini vurgulayan Erberk, “Salgın kapsam dışı olmasına rağmen Sigorta Birliği öncülüğünde tüm sigorta şirketleri koronavirüs tedavilerini karşılamaya daha ilk günden başlamıştı. Koronavirüs tedavisi görenlere ve tazminat açısından özel sağlık sigortası kapsamında rakamlara baktığımızda, yıl sonu itibarıyla 21 bini aşkın kişi tedavi gördü, 69,5 milyon TL tazminat ödemesi yapıldı. Yaş gruplarına göre ayakta ve yatarak tedavi oranının değiştiğini gördük. 40 yaşa kadar ağırlıklı olarak ayakta tedavi, özellikle 60 yaş üzeri sigortalılarımızda ise ciddi oranda yatarak tedavi ihtiyacı oluştu. Yatarak tedavi giderleri (yoğun bakım dahil) toplam tazminatların yaklaşık yüzde 75’ini oluşturdu” diye konuştu.