tudeky1

Prof. Dr. Raşit Tükel: “2022 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjanlarında ciddi bir artış oldu. Her bir TUS için yaklaşık 6000 kontenjan açılırken Nisan TUS’unda 12.300’e yakın kontenjan açıldı. Yerleştirme aşamasında birtakım kontenjanların boş kaldığı anlaşıldı”

Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası tarafından 28. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da 10 Aralık 2022 tarihinde yapıldı.

Programın açılışında konuşan TTB Merkez Yürütme Kurulu 2016-2018 Dönem Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel şunları kaydetti:

“Son bir yılı dikkate aldığımızda 2022 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjanlarında ciddi bir artış oldu. Her bir TUS için yaklaşık 6000 kontenjan açılırken Nisan TUS’unda 12.300’e yakın kontenjan açıldı. Yerleştirme aşamasında birtakım kontenjanların boş kaldığı anlaşıldı. Çocuk cerrahisi, genel cerrahi, göğüs cerrahisinde özellikle kontenjana göre yerleştirenlerin sayısının görece az olduğu fark edildi. Çocuk sağlığı ve hastalıklarında bu oran %40’a kadar yükseldi yani 952 kontenjandan 376’sı boş kaldı. Eylül ayı TUS yani ikinci döneme geldiğimizde de boş kalan kontenjan sayısının bir öncekine göre daha az düşük kaldığı anlaşıldı.

TUS kontenjanları neye göre yükseliyor, bunun ölçütleri neler? Uzmanlık öğrencisi kadro sayıları belirlenirken çeşitli kriterleri göz önüne alınması gerekiyor: Kapasite, yatak sayısı, tıbbi işlemler, eğitim kurumunun bulunduğu bölge, şehir, nüfus, bu alandaki uzman gereksinimi, uzmanlık öğrencilerinin yeterli teorik ve pratik eğitimi alabilmeleri, uygun ortamda çalışma koşullarının sağlanması bu kriterler arasında yer alıyor.”