Toplu

“HASTALIK NEDENİYLE VEFAT EDEN MESLEKTAŞLARIMIZ MESLEK ŞEHİDİ SAYILMALI; COVID-19’UN MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABULÜNE İHTİYACIMIZ VAR”

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Kongresi bu yıl “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” temasıyla 25-28 Kasım 2020 tarihleri arasında online yapıldı. Kongrede İSTAHED Başkanı Dr. Kutbettin Demir, şöyle konuştu:

“Dünya tecrübesinden biliyorduk ki pandeminin en çok etkilediği kesim sağlık çalışanları idi. Bu tecrübeden yola çıkarak Şubat 2020’de daha salgın ülkemize gelmeden aile hekimlerinin salgındaki yerine ve çalışma şartlarına dair görüşlerimizi duyurmaya, salgın ülkemize geldiğinde olabileceklere dair yol haritalarımızı çıkartmaya başladık. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Sağlık Ve Gıda Politikaları Kuruluna, Sağlık Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Aile ve Çalışma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Siyasi Partilere, ilgili vekillere ve Belediye Başkanlıklarına ve konusu itibarı ile ilişkisi olan tüm kurumlara salgında birinci basamakta hizmet sunumu ve salgında birinci basamak sağlık çalışanlarının sağlığı ile ilgili öneri ve taleplerimizi ilettik. Bununla da kalmayıp yaptığımız çalışmalarla pandeminin toplumdaki yayılımını önleme ve en az zararla salgını atlatmaya dair önlem önerilerimizi de paylaştık. Tüm çalışmalarımızı gerek web sitemizden duyururken yazılı ve görsel medyada da fikirlerimizi paylaşma fırsatını sonuna kadar kullandık.”

“AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARININ TÜM BU SÜREÇTE EN RİSKLİ GRUPTA YER ALDIĞI KABUL EDİLMELİ, ÇALIŞANLARA DÜZENLİ TARAMA VE ANTİKOR TESTLERİ YAPILMALI, COVİD-19 TEŞHİS VE TEDAVİSİNDE KOLAYLIK SAĞLAMAK ADINA BAŞVURACAKLARI SAĞLIK KURUMLARI GÖSTERİLMELİDİR”

Covid-19 Meslek Hastalığı Kabul Edilmeli

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, sağlık çalışanlarının sağlığı konusunda fiili adımların bir an önce atılması gerektiğini belirterek,. “Zira daha ne kadar süreceği belli olmayan bu felaketin asıl mağdurları sağlık çalışanları olmuştur. Bu durumun sürdürülemez bir boyuta geldiği de açıktır. Bu amaçla öncelikle hastalık nedeniyle vefat eden meslektaşlarımızın Meslek şehidi sayılmalarına, covid-19 un da bir meslek hastalığı olarak kabulüne ihtiyacımız vardır. Aile hekimliği çalışanlarının tüm bu süreçte ayrışmamış hastalarla ilgilendiği, dolayısı ile en riskli grupta yer aldığı kabul edilmeli, çalışanlara düzenli tarama ve antikor testleri yapılmalı, kendisi ya da birinci derece yakınlarında şikâyeti olan sağlık çalışanlarının covid-19 teşhis ve tedavisinde kolaylık sağlamak adına başvuracakları sağlık kurumları gösterilmelidir. Müdürlüklerce kaliteli ve yeterli kişisel koruyucu ekipman dağıtımı yapılmalı, çalışanlar için grip aşısı derhal temin edilmelidir. Personel eksikliklerine yönelik önlemler alınarak boş birimler ve aile sağlığı çalışanı olmayan birimlerin eksiklikleri tamamlanmalıdır.

Kayıtlı Nüfus Tavanı 2500’lere Çekilmeli

Kayıtlı hasta katsayılarında düzenleme de yapılarak ekonomik kayıplar telafi edilmeli, kayıtlı nüfus tavanı 2500’lere çekilmeli, bu düzenlemede sıfır nüfuslu yeni birimler için ilk 1000 kişi için ödenen taban ücretlerde aile hekimliği cazip kılınmalı, cari gider ödemeleri binasız boş birimlerin doldurulmasını sağlayabilecek düzeylere çekilmelidir.

Aile Sağlığı Merkezlerine bakanlıkça ek hemşire, tıbbi sekreter ve güvenlik görevlisi istihdam edilmelidir.

Pandeminin başından itibaren ayrışmamış hastalara hizmet vermiş olan, aşılama ve izlem oranlarını düşürmeyerek dünya da örnek gösterilen aile hekimliği çalışanlarına ek bir ödeme yapılmamıştır. Eylül ayında yayınlanan ek ödeme genelgesi 3 aylığına sadece özellikli izlem hastalarına yapılan telefon aramasına endeksli olarak ve başkaca birçok şarta bağlanarak yapılması kararlaştırılmıştır. Böylece pandemi boyunca verilen tüm hizmetler yok sayılmıştır. Bu düzenleme geri çekilerek tüm aile hekimliği çalışanlarına Mart ayından geçerli olan adil bir ek ödeme şartsız olarak verilmeli, hastalanan ya da temas nedeniyle karantinaya alınan çalışanların çalışmadıkları günlere dair yapılmış olan ücret kesintilerinin iadesi Mart ayı baz alınarak yapılmalı, özelden gelen çalışanların kadroları kamuya aktarılmalı tüm haklar kamu çalışanları ile eşitlenmelidir.

Aile hekimliğinde alınan tüm ücretin emekliliğe yansıması sağlanmalı, emekli sağlık çalışanların yaşam standartlarını sağlamalarına yetecek ücretlendirme yapılmalı, yıpranma payıyla ilgili kanun sağlık çalışanlarında geçmişe yönelik de işleyecek şekilde değiştirilmelidir.

Takibi İhmal Edilmiş Hastalıkların Sonuçlarını Alacağız

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Genel Sekreteri Dr. Serkan Özbakış ise “Covid-19 aşısının bizlerden başlanarak tüm halkımıza uygulanması sürecinde umudumuz Bakanlığımızın aile hekimliğini dışlamadan, onu kendi haline bırakmadan, sahadaki biz temsilcilerinin görüşlerini dinleyerek ve dikkate alarak yol aldığı yeni bir sürecin açılmasıdır. Unutulmamalıdır ki önümüzdeki süreçte tüm dünya, covid-19’a bağlı gelişebilecek komplikasyonlarla, bu dönemde takibi ihmal edilmiş hastalıkların sonuçlarıyla ve ihmal edilmiş aşıların getirdiği yeni salgınlarla baş başa kalacaktır. Halen eksikliğini çektiğimiz grip, suçiçeği, kpa ve 9. Ayda uyguladığımız M-Vac’ın temininde yaşanan aksaklıkların önümüzdeki dönemde sağlık istatistiklerimizi kötü yönde etkilemesi riskini de not etmek isteriz” dedi.