Sağlık Bakanlığı, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarının 100. yılı olması dolayısıyla, Ankara’da özel bir gece düzenledi. İl sağlık müdürlükleri, hekimler ve basın mensuplarının katıldığı törende canlı müzik dinletisi ardından yıl içerisinde çeşitli zorluklarla mücadele ederek mesleklerini icra eden hekimlere teşekkür belgesi takdim edildi. Siirt’te görev yapan aile hekimi Dr. Yılmaz Yeniocak, Şırnak’ta görev yapan acil servis hekimi Dr. Ömer Dinç ve İstanbul’da görev yapan çocuk hastalıkları yoğun bakım hekimi Emel Uyar’a Sağlık Bakanı tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Dr. Fahrettin Koca

Üniversiteler de Şehir Hastanelerinin İçinde

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca konuşmasında, 14 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan şehir hastanelerinin, sadece Kamu Özel İş birliği ile yapılan hastaneler değil, yeni dönemde fonksiyonel yapısı ile farklılık gösteren, özellikle bulunduğu bölgede son noktada sağlık hizmetinin verildiği, hastanın artık başka bir sağlık kurumuna sevk edilmediği, üniversitelerin de içinde olduğu, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü müstesna bir üs olacağını kaydetti.

Sağlık Turizmi Devlet Politikası Oldu

“Ülkemizin potansiyelini dünyaya açacak, sağlık turizminde önde olan hemen her ülkeden daha iyi bir alt yapıya sahibiz” diye konuşan Bakan, sağlık turizmini bir Devlet politikası haline getirdiklerini ve Ulusal Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) marifetiyle kapasitesini dünyaya duyurmayı hedeflediklerini söyledi.

Bilkent Hastanesi: Eğitim ve Bilim Kenti

Bakan kritik ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve sarf malzemesinde yerli üretime başlama hedefini uzunca bir zamandır desteklediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Ankara Bilkent Hastanemiz, Hacettepe, ODTÜ, Bilkent gibi ülkemizin sayılı büyük üniversitelerinin kavşak noktasındadır. Bu bölge bir eğitim ve bilim kenti olduğu kadar artık bir sağlık kentidir. İhtiyacımız olan; eğitimin, bilimin, araştırmanın sağlık hizmeti ile kucaklaşması ve yenilikçi teknolojilere dönüşmesidir. Bu kucaklaşmayı başarmak ve bu bölgeyi bir Sağlık Teknolojileri Vadisine dönüştürmek istiyoruz. Türkiye Sağlık Enstitülerinin, (TÜSEB) üniversitelerimizin ve girişimcilerimizin, Devletimizin desteği ile büyük bir sinerji yakalaması ve sağlık teknolojilerinde yerlileştirme ve millileştirme adına büyük bir adım atması mümkündür.”

Hekimlerle Bireysel Sözleşme Dönemi

“Üniversiteler ile Devlet hastanelerinin birlikte kullanımında, yeni açılımlar getirmek istiyoruz” diye konuşan Bakan, “Bu amaçla yasal düzenlemeler yaptık. Alt mevzuat tamamlanınca yürürlüğe girecek bu uygulamaya göre, hastanede görev yapan tıp doktoru öğretim üyelerinin önceliğine göre hizmet, eğitim ve araştırma sorumluluklarını güvence altına alacak bireysel sözleşmeler yapılacaktır “dedi.

Emekli Maaşlarında İyileştirme

Yeni yasama döneminin ilk icraatı hekim emekli maaşlarında iyileştirme ile sağlık personelinin fiili hizmet zammı olduğunu belirten Bakan, “Geçtiğimiz 3 Ağustos’ta yürürlüğe giren kanun değişikliği ile çok önemli bir adım atıldı. Bu yıl başından itibaren hekim emekli maaşlarında ek ödeme yapılarak artış sağlanmış oldu” diye konuştu.

Erken Emeklilik Fırsatı

Bakan, sağlık personelinin “Fiili Hizmet Zammı” veya genel bilinen adıyla yıpranma payı üzerine şunları kaydetti:

“Bu konu uzun süredir sağlık çalışanlarımızın merakla bekledikleri bir husustu. Bundan böyle, sağlık personelimiz her 6 yılda bir yıl fazla çalışmış sayılacaktır. 30 yıl hizmet veren bir sağlık personeli 35 yıl çalışmış gibi emeklilik haklarından faydalanabilecektir. Ayrıca fiili hizmet zammının yarısı kadar yaş haddinde de azalma olacak, yani erken emeklilik fırsatı doğacaktır.”

Sağlık Çalışanlarına Şiddet Kabul Edilemez

Yasal düzenlemeyle, sağlık çalışanına şiddet uygulayanlar hakkında şikâyete gerek kalmaksızın kolluk kuvvetlerince işlem başlatılacak ve salıverilmeden savcılığa sevk edileceğini belirten Bakan şöyle konuştu:

“Ayrıca çalışanlarımızın ifadeleri iş yerlerinde alınacaktır. Üniversitelerde çalışan sağlık personelinin de bu tür durumlarda kurumlarından hukuki destek alabilmeleri imkânı sağlanmıştır. Ayrıca, belli durumlarda cezaların uygulanmadığını, ötelendiğini, paraya çevrildiğini görüyoruz. Ceza Kanunu’nda sadece sağlık çalışanlarına yönelik değil, bütün şiddet olaylarında, hırsızlık, gasp ve benzeri olaylarda herkesi ilgilendiren kamu vicdanını rahatlatıcı genel bir düzenlemenin yapılması yönünde çalışmalar yürütülüyor. Şiddet asla kabul edilemez, hele görevi insana hizmet etmek olan sağlıkçılar için hiçbir şekilde duymak istemediğimiz bir kavramdır. Sadece sağlıkçılara yönelik olarak değil, bütün insanlar için kabul edilemez bir durumdur.

Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı

Hemen her gün şiddet olaylarının haberlerde yer alması hepimizi derinden üzmektedir. Sağlık çalışanları da şiddet mağdurları arasında maalesef fazlasıyla yerini almaktadır. Bu husus, sadece bizim değil birçok ülkenin önemli bir sorunudur. Kutsal bildiğimiz bu hizmeti yaparken fedakârca davranan, çalışan, gece gündüz demeden bu anlamda üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışan sağlık çalışanına yönelik şiddeti asla kabul etmemiz mümkün değildir. Bunun için sadece Sağlık Bakanlığı olarak değil, toplum olarak şiddete karşı bir tutum geliştirmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Konuya sadece bir asayiş sorunu olarak yaklaşmak ve çözümünü sadece bir noktada aramak netice vermemektedir. Bunun için çok yönlü bir yaklaşımla tedbirlerimizi artırmak zorundayız. “Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı” hazırladık ve aşama aşama uygulamaya başlıyoruz.

Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi

Buna göre, cezai yaptırımların yanı sıra; hasta ve sağlık personelinin buluştuğu fiziksel ortamların rehabilitasyonu, yorgunluk ve bitkinliğe yol açan aşırı iş yükünün azaltılması, malpraktis ve tazminat tehdidinden kurtulma, vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığının artırılması, sağlık hizmeti verme ve hizmet alma kültürünün yeni bir tanımlamayla geliştirilmesi ve hasta hekim iletişimini geliştirici eylemlerin hayata geçirilmesi dahil bir dizi eylem hayata geçirilecektir. Şiddetle mücadelenin bir parçası olarak Bakanlığımızca “Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi” hazırlanmıştır.”

Performans Ödemesi

Bireysel performans ölçümü ve buna göre ek ödeme yapılması üzerinde yeniden çalıştıklarını ifade eden Bakan, “Bunun uygulamaya konduğu dönemdeki gerekçeler değişmiştir; kuyrukların kaldırılması amacına çoktan ulaşılmıştır. Performansa göre ek ödeme amacından uzaklaşmış, kalite kriter olmaktan çıkarılmış ve başta doktorlar olmak üzere sağlık personeline dengeli ek ödeme modeline dönüşmüştür. Bu nedenle güncel hedeflere göre tekrar düzenlenecektir.Zor, nöbeti olan, riskli alanları cazip hale getirecek düzenlemeler yapacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.