banu kucukel

Banu Küçükel: “İlk önce bizi bu finansman dar boğazından kurtarın, elbette kamu maliyetini düşüneceğiz ama farklı fonlarla bizim özel sektörün önünü açmamızı rica ediyorum. 4 milyar doların üzerinde sağlık ihracatı yapan bir sektörüz”

Banu Küçükel: “Çok paydaşlı ekosistem kurgulamalıyız. Bu ekosistemde kişinin doğduğu günden itibaren sağlıklı kalmasının parametrelerini oluşturacak, yaşlılığında evde bakımını sağlayacak bir sistemi konuşurken şu andaki konvansiyonel tababeti yeniden şekillendirmek zorundayız”

Türkiye odalar ve Borsalar birliği (TOBB) Sağlık Sektörü Meclisi Başkanı ve Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel, 6-10 Aralık 2023 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 13. OHSAD Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantılarında şunları kaydetti:

“Pandemi sonrası her sektörde olduğu gibi sağlıkta da öncelikler ve eğilimler değişti. Bu iklim, bizim iş yapış biçimimizi kökten değiştirdi. Bugün, yani 7 Aralık 2023’te ayda 99 dolara üyelik yaparak, bütün tetkiklerinizi yapan robot doktorlarla gözümüzü açtık. Güncel durum bu iken bizler kurumlarımızın kan kaybını önlemek için, enflasyondan etkilenmeyecek fiyatlama için, adil bir denetleme, planlama ile ilgili günlerimizi geçiriyoruz.

Teknoloji Şirketlerine Taşeron mu Olacağız?

Burada unutmamamız gereken bir şey var, biz sağlık liderleri olarak zamanımızı günlük problemlerle harcarken teknokratlarınız, bürokratlarımız mahkeme kararlarına uyumlanmaya çalışırken, yönetmelikleri uygulamaya çalışırken biz hangi fırsatları kaçırıyoruz? Buna biraz kafa yormak istiyorum. Acaba bizim fırsat maliyetlerimiz yarın da küçülmek mi olacak, teknoloji şirketlerine taşeron olmak mı olacak ya da bazılarımızın kökten yok olup gitmesine mi neden olacak?

Çok Paydaşlı Ekosistem Kurgulamalıyız

Geleceğe hazırlanmak tek bir kurumun, tek bir sektörün altından kalkamayacağı kadar derin ve geniş bir yelpazeye sahiptir. Çok paydaşlı ekosistem kurgulamalıyız. Bu ekosistemde kişinin doğduğu günden itibaren sağlıklı kalmasının parametrelerini oluşturacak, yaşlılığında evde bakımını sağlayacak bir sistemi konuşurken şu andaki konvansiyonel tababeti yeniden şekillendirmek zorundayız. Bu kadar geniş bir yelpaze ki sağlıklı tarımdan iklimden başlayarak sağlıklı çevreyi ele alan bir konu. Biz bu geleceğin sağlığını etiğini, hukukunu ve denetleme parametlerini konuşmaya başlamalıyız.

Bizi Bu Finansman Dar Boğazından Kurtarın

İlk önce bizi bu finansman dar boğazından kurtarın, elbette kamu maliyetini düşüneceğiz ama farklı fonlarla bizim özel sektörün önünü açmamızı rica ediyorum. 4 milyar doların üzerinde sağlık ihracatı yapan bir sektörüz. Özel sektör bu dinamik haliyle ülkemizi yarınlara hazırlayacak bilgiye tecrübeye sahiptir. Ama önümüzün açılması ve günlük problemlerden arındırılmamız gerekiyor. 

Sağlık Reformuna İhtiyacımız Var

Banu Küçükel: “Bütünleşik bir sağlık planına, sağlık reformuna ihtiyacımız var. Bu reformu demokratik bir ortamda yapılandırırsak memlekete faydası olacaktır. Kamu üniversite ayrımı gözetmeksizin ama sosyal devlet anlayışını önceleyerek Hastaneler Kanunu ile başlamak durumundayız. Bu planda maliyet tabanlı kaliteyi önceleyen, enflasyondan koruyan, yeni finansman modelleri ile bu planı kurgulamalıyız”

Bütünleşik bir sağlık planına, sağlık reformuna ihtiyacımız var. Bu reformu demokratik bir ortamda yapılandırırsak memlekete faydası olacaktır. Kamu üniversite ayrımı gözetmeksizin ama sosyal devlet anlayışını önceleyerek hastaneler kanunu ile başlamak durumundayız. Bu planda maliyet tabanlı kaliteyi önceleyen enflasyondan koruyan yeni finansman modelleri ile bu planı kurgulamalıyız. Bu planda sağlık iş gücünü yetiştirme ve tutundurma metodolojileri, yeni jenerasyon tıp eğitimi ve gittikçe ağırlığı artacak uzman sağlık personelinin eğitimleri, üniversite özerkliği, özel üniversiteler, dijital sağlık konumlanması ve sanal hastanecilik, dijital tabanlı evde bakım, yaşlı bakım sigortacılığı, koruyucu sağlık, ilaç endüstrisi yer almalıdır.”