Siemens Healthineers Pazarlama Müdürü Ömer Demir, klinikiletişim’in sorularını yanıtladı.

“Dünyada saat başı 209 bin hastanın 600 bin medikal görüntü veya laboratuvar sonucunu üretirken yaklaşık 100 milyon medikal görüntüyü işleyip bu görüntülerin depolanmasını sağlıyoruz. Hedefimiz, ürettiğimiz bu dijital izin ‘Yapay Zeka’ çözümlerimiz sayesinde işlenebilir, anlamlı ve istatistiki verilere dönüşmesini sağlamaktır”

“Sağlık sektöründe dijital dönüşüm konusunda aşılması gereken en büyük engel, değişime olan dirençtir. Konvansiyonel yöntemlerle çalışan sağlık personelinin, dijitalleşmenin getirdiği süreçlere adaptasyonu belli bir zaman alacaktır”

Sağlık sektöründe dijital dönüşüm stratejisi sizin için ne ifade etmektedir?

Bütün dünyadaki en önemli konulardan biri, yaşlanan nüfusun artışı! 2050 yılında dünya nüfusunun 9,6 milyar olması bekleniyor. Yaşlanmaya paralel olarak da ülkelerin sağlık harcamalarının yüklü bir miktarda artacağı tahmin ediliyor. Bu artış, sadece maddi bir artış olarak kalmayıp aynı zamanda sağlık hizmetlerine olan talebi de tetikleyecektir. Diğer taraftan da bütün dünyada ve ülkemizde nitelikli sağlık personelinin bulunması ve yetiştirilmesinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.

Biz de Siemens Healthineers olarak sağlık hizmetlerinin sunumundaki değişime katkıda bulunacak sistemlerin geliştirilmesi için çok ciddi bir Ar-Ge yatırımı yapmaktayız. Geliştirdiğimiz yeni nesil sistemler, hastaların çekim veya tedavilerinin en kısa sürede ve eksiksiz olarak tamamlanmasını sağlamaktadır. Sistemlerin çekim kalitesi ve hızını arttırmanın yanı sıra yapılan raporlamaların doğruluğunu destekleyecek karar destek sistemlerini de geliştirmekteyiz.

Sağlık sektöründe dijital dönüşüm konusunda aşılması gereken en büyük engel, değişime olan dirençtir. Daha önce konvansiyonel yöntemlerle işlerini yapan sağlık personelinin, dijitalleşmenin getirdiği süreçlere adaptasyonu belli bir zaman alacaktır. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de spesifik olarak sağlık bilişimi uygulamalarına verilen değerin artması ve kültürel değişimin hayata geçmesi, sağlıkta dijital dönüşüm sürecini hızlandıracaktır.

Çevrimiçi (online) ve çevrimdışı (offline) yaptığımız her hareket dijital izler yaratıyor. Siemens olarak tanısal görüntüleme, yaşam bilimleri çözümleriniz düşünüldüğünde, global ölçekte, nasıl bir dijital iz bıraktığınızı düşünüyorsunuz?

Üretilen veri hacmi her geçen yıl müthiş boyutlara ulaşıyor. Örneğin, 2010 yılında üretilen toplam medikal veri hacminin iki kat artması için 3,5 yıl geçmesi gerekiyordu. Oysa 2020 yılında sağlık kurumlarının ürettiği medikal verinin sadece 73 gün içinde 2 kat artmış olacağı tahmin ediliyor. Üretilen her veri de elbette dijital bir iz anlamına geliyor. Biz de Siemens Healthineers olarak dünyada saat başı 209.000 hastanın 600.000 medikal görüntü veya laboratuvar sonucunu üretirken yaklaşık 100.000.000 medikal görüntüyü işleyip bu görüntülerin depolanmasını sağlıyoruz. Hedefimiz, ürettiğimiz bu dijital izin “Yapay Zeka” çözümlerimiz sayesinde işlenebilir, anlamlı ve istatistiki verilere dönüşmesini sağlayarak toplum sağlığı yönetimine destek olmaktır.

Sağlık sektöründe dijital dönüşüme öncülük ettiğini düşündüğünüz öncü liderlerin/global kuruluşların öne çıkan özellikleri sizce neler?

Siemens Healthineers ve diğer lider kurumların en büyük hedefi, üretilen verilerin bilgiye dönüşmesini sağlayarak kişiye özel tedaviyi desteklemektir. Oluşan devasa boyuttaki verilerden anlamlı bir bilgi üretmek için patentini aldığımız 400 “Machine Learning” ve 75’ten fazla “Deep Machine Learning“ çözümlerimiz ile sağlık personelinin daha doğru kararlar almasına destek oluyoruz.

Benzer öncü kurumların da izlediği yol, karar destek sistemlerine etki edecek algoritmaların geliştirilmesidir. Siemens Healthineers olarak en büyük farkımız, verinin üretim aşamasından depolanmasına kadar olan süreçte ve her aşamada müşterinin hizmetinde olan nadir şirketlerden biriyiz.

Türkiye’de sektörünüzde faaliyet gösteren şirketlerin dijitalleşme süreçlerini gözlemlediğinizde nasıl bir tablo ile karşılaşıyorsunuz? Türkiye özelinde rekabet için dijital dönüşüm sizce ne derece önemli?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital çağın gerekliliklerine uygun, teknolojik gelişmeler konusunda nitelikli sağlık personelinin yetiştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla sağlık bilişimine daha fazla yatırım yapılması, ülkemiz açısından kritik bir noktadır. Sağlık bilişimi denince sadece ilgili yazılım ve donanım anlamında değil, sağlık bilişimi personeli konusunda da yol kat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün birçok kurumsal firma bilişim yöneticilerinin ismini “Bilgi Yönetimi Yöneticisi” olarak değiştirmiştir. Bundaki en önemli amaç, iyi bir bilişim yöneticisinin kurumun tüm süreçlerini dijital ortama geçirecek yetkinlikte olmasıdır. Ülkemizde bu yetkinliğe sahip insanların yetişmesini desteklemiz gerekmektedir.

Süreçlerini dijital ortama taşıyan ve sürekli gelişimlerini sağlayan sağlık kurumlarının süreç verimliği ile rekabette öne çıkacağını düşünüyorum. Sağlanan süreç verimliği, sağlık kurumunun finansal performansı üzerinde de direkt etki sağlayacaktır. Sağlık kurumlarının, hastalarına sağlayacakları mobil platformlar ile hastalarının verilerini her an kullanıma hazır hale getirerek bir bağlılık yaratacaklarını da söylemek yanlış olmayacaktır.

Türkiye’de dijital hastane uygulamalarının yaygınlaşması yönünde sunduğunuz çözümler var mıdır?

Siemens Healhtineers olarak son 10 yıldır sağlık kurumlarının dijitalleşmesini destekleyen ürünler geliştirmekteyiz. Bunu yaparken, üretimini yaptığımız sistemlerin hızını, görüntükalitesini ve raporlama kalitesini arttıracak yazılımların yanı sıra Teamplay uygulamamız gibi, kurum içerisinde hizmet veren sistemlerimizin çekim hızı, performansını ve hastaya verilen radyasyon dozunu takip edebilecekleri ortamları da sağlamaktayız. Ayrıca sağlık kuruluşlarında çalışanların yeni gelişen Siemens Healthineers sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitimler alabilecekleri online platformlar da sunmaktayız. Sunduğumuz Toplum Sağlığı Yönetimi yazılımlarımız ile sağlık kurumlarının hastalarının her zaman online olarak yanlarında yer almalarını sağlamaktayız.

Hastanelere yönelik çözümleriniz düşünüldüğünde en süratli teknolojik yenilik, dijital uygulamalar hangi alanda daha sık meydana geliyor?

Medikal cihazların hatasız ve hızlı çekim yapmasını sağlayan yazılımlar konusunda sektörde öncü firma durumdayız. Çekim süresini kısaltmak için hastaların çekim sırasında ortaya çıkardıkları hareket artefaktlarını azaltacak en ileri teknoloji yazılımları kurumların hizmetine sunmaktayız. Üzerinde çok önemle durduğumuz bir başka konu da hekimlerimizin raporlama kalitesini arttıracak yazılımları sağlık sistemine sunmaktır. Bu sayede hekimlerimizin hızlı karar almalarını desteklerken daha kesin tanılar konmasını da sağlayacak çözümleri sunmaktayız. Çok yakın bir zamanda ise kurumların hastaları ile etkileşimlerini sağlayacak çözümler sunmayı planlıyoruz.

Tanısal görüntüleme alanında dünyada dijital eğilimler ne yönde? Sizce Türkiye’de ne tür yatırımlar hız kazanmalı? Şehir hastaneleri nasıl olanaklar sunuyor?

Medikal görüntüleme sistemlerine yönelik talep, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Kişiselleştirilmiş tıp ve kişiselleştirilmiş tedavi odaklı medikal görüntülemenin ve verinin işlenerek anlamlı bilgiye dönüşmesinin önemi de buna paralel olarak artmaya devam edecektir.  Özellikle zincir hastanelerin medikal cihaz yatırımı yaparken, ilgili ileri görüntüleme ve işleme yazılımlarını da iyi planlamaları gerekmektedir.

Şehir hastaneleri ise ülkemizin sağlık alanındaki dönüşümünün önemli kilometre taşlarından birisidir. Bu hastanelerin, kamuda sağlık hizmetlerinin güncel teknolojik imkanlarla verilmesini, hasta konforunun ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlayacak projeler olduğuna inanıyoruz. Hizmete başlamış ve başlayacak şehir hastanelerinden en büyük beklenti, en kısa sürede ve en doğru medikal görüntüleme ve tedavinin yapılması olacaktır.

Siemens Healthineers olarak böylesine büyük ölçekli şehir hastanelerinin ihtiyaç duyacağı tüm medikal imaj görüntüleme, ileri görüntüleme, işleme ve depolama çözümlerini sunmaktayız. Şehir hastanelerinden hizmet alan hastalar bu sayede çekimlerinin en hızlı şekilde yapılması ve raporlarının en kısa sürede sunulması ile kaliteli hizmet alacaklardır.