JOHNSON & JOHNSON MEDİKAL CİHAZLAR’DAN PAZAR ERİŞİM/SAĞLIK EKONOMİSİ (HEMA) EKİBİ TÜRKİYE’Yİ, ISPOR’DA 2 POSTER İLE TEMSİL ETTİ: TIBBİ CİHAZ TAKİBİ İÇİN DİJİTALLEŞME ÜZERİNE TASARLANMIŞ BİR YATIRIM ÖRNEĞİ OLAN ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) VE TÜRKİYE’DE CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ (CAE) EKONOMİK YÜKÜ

Uts

Johnson & Johnson Medikal Cihazlar Pazar Erişim/Sağlık Ekonomisi (HEMA) Ekibi Türkiye’yi, Avrupa’nın en önemli Sağlık Ekonomisi Platformlarından biri olan ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research)’da 2 önemli poster çalışması ile temsil etti. Her sene düzenlenen ve Avrupa bölgesinde ilaç ve tıbbi cihaz şirketlerinden pek çok firmanın katıldığı sağladığı uluslararası ISPOR Avrupa kongresi bu sene 16-19 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleşti.

HEMA ekip üyeleri Melek Pınar Bosut, Pelin İspir ve Çilem Gökçe, ekip liderleri Ferda Bayşu ile beraber kongrede yayınladıkları poster çalışmaları hakkında bilgi vererek hazırladıkları bu iki çalışma ile hedefledikleri noktaları, öne çıkardıkları hususları, bu anlamda ülkemizi temsil etmekten gurur duyduklarını dile getirdiler. Ülkemizin başarı örneği olan Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS) çalışmasında ekip, şirketin Regülasyon Birimi ile çalışmış, ekip çalışanı Serlin Ceran da aynı keyif ile çalışmaya katkı sağladığını ifade etti.

Ssi Burden

TÜRKİYE’DE CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ (CAE) VAKA BAŞINA EK MALİYETİ 15,221 TL OLARAK HESAPLANDI. YILLIK EK MALİYETİN İSE 3.5 MİLYAR TL’YE KADAR ÇIKABİLECEĞİ ORTAYA KONULDU!

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Ekonomik Yükü

Diğer poster çalışması ise; Ethicon İş Birimi Ürün Müdürü Gökhan Baysal’ın katkıları ile hazırlanan cerrahi alan enfeksiyonlarının Türkiye’nin sağlık sistemine olan klinik ve ekonomik yükünün hesaplanmasının amaçlandığı “Türkiye’de Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının (CAE) Ekonomik Yükü” isimli poster çalışması oldu. Çalışma kapsamında, CAE’nin hem dünyadaki hem de Türkiye’deki klinik ve ekonomik yüküne dair bilgilere yer verildi. Türkiye için CAE’nin vaka başına ek maliyeti 15,221 TL olarak hesaplandı. Yıllık ek maliyetin ise 3.5 milyar TL’ye kadar çıkabileceği ortaya kondu. Ek olarak CAE riskini azaltmak için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) gibi otoritelerin önerilerine değinildi.