II. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Sempozyumu, 8-9 Kasım 2019 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde, 6 farklı ülkeden 130 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar, Prof. Dr. Ayhan Mesci, Prof. Dr. Cihan Uras, Prof. Dr. Erhan Aygen, Dr. Fakı Akın, Prof. Dr. Mustafa Taşkın, Prof. Dr. Oktay Banlı ve Doç. Dr. Süleyman Bozkurt gibi isimlerin bilimsel komitesinde yer aldığı Revizyonel Bariatrik Cerrahide İnovasyon konulu sempozyumun bilimsel direktörlüğünü Prof. Dr. Halil Coşkun üstlendi.

IFSO (Uluslararası Obezite ve Metabolik Cerrahi Federasyonu) onaylı, iki gün süren sempozyumda tüm yönleriyle revizyonel obezite cerrahisindeki zorlu vakalara, komplikasyon yönetimine ve tedavi algoritmalarına odaklanıldı. Dünyaca ünlü fikir liderlerinden Prof. Dr. Karl Miller, Prof. Dr. Bruno Dillemans, Prof. Dr. Catalin Copaescu ve Prof. Dr. Jan Paul Mulier’in yer aldığı hekimlerin sunumları ve klinik deneyimleri büyük ilgi gördü.

Johnson & Johnson Medikal Cihazların ev sahipliğindeki sempozyumun açışılında Genel Müdür Refik Öner, şirketin son 4 yılda artarak devam eden sağlık yatırımlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“2016’dan bu yana Türkiye’deki eğitsel ve bilimsel yatırımlarımızla, 4.000’e yakın hekim, hemşire ve sağlık çalışanına dokunduk. Önemli bir kısmı obeziteye odaklanan 170 bilimsel toplantı organize ettik ve bunlardan 47’sini yurt dışındaki Johnson & Johnson eğitim merkezlerinde gerçekleştirdik. Sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyimlerini artırmak yönünde gösterdiğimiz çabadan ve paydaşlarımızla kurduğumuz iş birlikleriyle hastalara faydalı olabilmekten dolayı gururluyuz.

Orta vadede, Johnson & Johnson Medikal Cihazlar Türkiye olarak vizyonumuz, ülke profilimizi yükseltmek, ülkemizi diğer bölgelerden gelen hekimler için bir bilimsel toplantı ve medikal eğitim merkezi olma noktasına taşımaktır.”