“SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN, KASIM 2020 TARİHİ İTİBARİ İLE 343 LABORATUVAR (168 KAMU 175 ÖZEL) COVID-19 TEŞHİSİ İLE YETKİLENDİRİLDİ. BU LABORATUVARLAR ÜLKE GENELİNDE BULUNUYOR”

Ekran Goruntusu 2020 11 17 111748

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (TDCY) tarafından düzenlenen 17. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun bakım E-Kongresi ve 9. Avrasya Yoğun Bakım E-Toplantısında yer alan “COVID 19 salgınında ne noktadayız?” oturumunda yer alan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, dünyada ve Türkiye’ de son duruma ilişkin yaptığı sunumda şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığı kapsamlı bir filyasyon stratejisi oluşturdu. Filyasyon ve epidemiyolojik araştırmadan sorumlu her biri 3 personelden oluşan 6000’den fazla saha ekibi kuruldu. Tüm filyasyon faaliyetlerinin izlenmesi için özel bir yazılım hazırlandı. Sağlık kuruluşları dışında izole olan kişiler izlendi ve 27 saat içerisinde temaslıların %99.5’ine ulaşıldı.”

Ekran Goruntusu 2020 11 17 111950

168 Kamu 175 Özelde Toplam 343 Laboratuvar

COVID-19 PCR testine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Emine Alp Meşe şöyle devam etti:

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarımız 2007 yılından beri Avrupa’daki tüm viroloji laboratuvarlarının olduğu bir laboratuvar ağının üyesidir. Bu ağ, tüm Avrupa ülkelerinin önde gelen enstitülerinin yer aldığı 70 laboratuvar yer almakta ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin bünyesinde çalışmaktadır Ulusal viroloji laboratuvarımız bu networkün bir üyesi olarak bilimsel gelişmeleri yakından takip etmekte, güncel metodolojiler için ülkemize bilgi transferi yapmakta, tanı kapasitesini arttırmakta ayrıca dış kalite kontrol programlarına katılım sağlamaktadır.

Kasım 2020 tarihi itibari ile 343 Laboratuvar (168 kamu 175 özel) COVID-19 teşhisi ile yetkilendirilmiştir. Bu laboratuvarlar ülke geneline yayılmıştır. Her laboratuvarın başında bir mikrobiyoloji uzmanı bulunmakta olup en az bir eğitimli teknisyen çalışmaktadır. Tüm laboratuvarlar harici kalite kontrol süreçlerine tabiidir.”

Ekran Goruntusu 2020 11 17 112002