Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği (ESTS) Eğitim Direktörü & Academic Hospital Göğüs Cerrahisi Kliniği Hekimi Prof. Dr. Hasan Fevzi Batirel:

“Akciğer kanseri ameliyatı, özellikle erken evrede %70-%80 oranında akciğer kanserinden kurtulma şansı sunuyor. Ameliyat ettiğimiz ve 15-20 senedir takip ettiğimiz birçok hasta sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürüyor”

“Hastalar, 1 cm altındaki tümörlerde %90 ve 3cm’den küçük tümörlerde %70, akciğer içerisinde bir lenf bezi sıçraması varsa %50 ve mediastinal tek lenf bezi metastazı varsa %35-40 oranında bu hastalıktan tamamen kurtulabiliyor”

Bu hastalığın tedavi yöntemleri neler?
Akciğer kanserleri maalesef ileri evrede tespit edilmektedir. Akciğer kanseri hastalarının yaklaşık yarısında kanser uzak dokulara sıçrama yani metastaz yaptığında teşhis edilebilmektedir. Bu aşamada ise hekimlerin elinde tedavi yöntemi olarak sadece kemoterapi bulunmaktadır. Günümüzde kemoterapiye ek olarak hedefe yönelik tedaviler, immünoterapiler sayesinde nispeten daha iyi sonuçlar elde edilmekle beraber maalesef akciğer kanseri hayati riskin hala yüksek olduğu bir hastalıktır. Akciğer kanseri tanısı konulan hastaların yaklaşık %25’i ameliyat olabilir aşamada saptanmaktadır. Yaklaşık bir %10 hasta ise ileri aşamada ameliyat edilebilir olmaktadır. Her yıl yaklaşık 25.000 ila 30.000 hasta olarak düşündüğümüzde Türkiye’de yıllık yaklaşık 5.000-10000 akciğer kanseri ameliyatı yapıldığını söyleyebiliriz. Bu rakamlar üç yıllık hasta popülasyonunun döndüğü varsayıldığında düşünülebilir. Ameliyat, özellikle erken evrede %70-%80 oranında akciğer kanserinden kurtulma şansı sunmaktadır. Hastalar, 1cm altındaki tümörlerde %90 ve 3cm’den küçük tümörlerde %70, akciğer içerisinde bir lenf bezi sıçraması varsa %50 ve mediastinal tek lenf bezi metastazı varsa %35-40 oranında bu hastalıktan tamamen kurtulma yani kür şansına sahiplerdir. Bu da azımsanmayacak bir orandır, çünkü hastalık bir daha geri gelmeyecek şekilde yok olmaktadır. Nitekim ameliyat ettiğimiz ve 15-20 senedir takip ettiğimiz bir çok hasta sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmektedirler.