GSK, onkoloji odaklı ilaç şirketi TESARO’yu satın alacağını açıkladı. Bu işlemle GSK’nın bu alanda daha da güçlenmesi ve onkolojideki ticari kapasitesini artırması bekleniyor.

Onkoloji odaklı ABD merkezli ilaç şirketi TESARO’nun 5.1 milyar dolar karşılığında GSK bünyesine katılıyor. GSK, kanser hastalarına ve kanser riski olan kişilere klinik fayda sağlamak amacıyla kurulan biyoeczacılık şirketi TESARO’yu bünyesine katarak onkoloji alanında güçlenmeyi hedefliyor.

İki şirketin satın alma konusundaki anlaşma kararını duyurmalarını takiben başlayan işlem sürecinin 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Kanser ilaçları geliştiriyor

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi TESARO, kanser tedavisi üzerinde uzman bir kuruluş. Tekrarlayan epitel over, fallop tüpü veya primer periton kanseri olan kadınların bakım tedavisi için oral olarak aktif ve güçlü bir poli polimeraz inhibitörü olan ZEJULA’yı (niraparib); ve kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın önlenmesi için VARUBI (rolapitant), bir nörokinin-1 veya NK-1, reseptör antagonisti sunuyor. Ayrıca çeşitli tümörlerin tedavisi için Niraparib’i geliştirdi.

ZEJULA, özellikle BRCA geninde (gBRCA) germ hattı mutasyonları olan ve olmayan hastalara belirgin bir klinik fayda sağlıyor. İlaç, şu anda ABD ve Avrupa’da yumurtalık kanseri nükseden, BRCA mutasyonu veya biyobelirteçlerin durumu gözetilmeksizin platin bazlı kemoterapiye yanıt veren yetişkin hastalar için bir tedavi şekli olarak onaylandı.