Sağlık Bakanlığı, inme vakalarına en hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek üzere koordinasyonun sağlanması, inme birimlerinin Bakanlıkça tescili ve hekimlerin yetkilendirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Yönerge yayımladı.

Kalp hastalıkları ve kanserden sonra dünya genelinde en sık üçüncü ölüm sebebi olan inme, aynı zamanda erişkin yaş grubunda en önemli engellilik kaynağı. Ülkemizde inme sıklığı erişkin nüfusta binde 1-2 kişi seviyesinde ve yılda ortalama 50 ila 100 bin yeni inme vakası yaşanıyor.

Beyin ana damarlarının kan pıhtısı ile ani tıkanmasıyla ortaya çıkan akut inmede tedavinin başarısı, beyin hücreleri tamamen ölmeden damar açıcı yöntemlere başlanabilmesine bağlıdır. Bu hassas sürecin yönetilmesi ve hastaların en kısa zamanda damar açıcı tedaviye ulaştırılması, kapsamlı bir organizasyonu ve koordinasyonu gerektirmektedir.
 
Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge ile ülkemizde inme hastalığına bağlı ölüm ve sakatlıkları önemli ölçüde azaltmayı ve hastalık sonrası yaşam kalitesinin yüksek seviyede tutulabilmesini hedefleniyor.

İnme birimleri yapılandırılarak tescillenecek

Buna göre; nöroloji kliniği, bilgisayarlı tomografi, yoğun bakım yatağı gibi kaynaklara sahip kamu, üniversite ve özel hastanelerde inme birimleri yapılandırılarak tescil işlemi başlatılacak. Bilimsel komisyon tarafından izlenecek olan merkezlerden idealin altında klinik sonuçları olanlar denetim altına alınacak.

Hekimler Yetkilendirilecek

Akut inmeye müdahale edecek hekimler, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek ve insan kaynağının geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri zorunlu olacak. Yönerge ile ayrıca hastaların hızla uygun merkezlere sevk edilmesi için hükümler ve algoritmalar belirlendi ve İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde koordinasyon komisyonları kurulması zorunluluğu da getirildi.