Sağlık Bakanlığının sıcak gündeminde yer alan sağlık market ile daha fazla yerli ürünle daha iyi fiyat, stok yönetim ve sağlık hizmeti hedefleniyor

Prof. Dr. Sabahattin Aydın: “Toplu alımlar ölçek ekonomisinden yararlanma fırsatı verdiği için avantajlar sunuyor; ancak önü alınmaz problemleri de beraberinde getiriyor”

Dr. Abdulvahit Sözüer: “Sağlık markette daha planlı ve gelişmiş bir merkezi takip sistemi ile tedarik hedefleniyor. Satın alma süreçleri Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığı ile yürütülecek”

Mücahit Civriz: “7 bölge, 4 irtibat bürosu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devlet Malzeme Ofisi (DMO), kamunun en büyük online satın alma portalıdır”

Geleceğin satın alma ve tedarik süreçlerine ilişkin bir kritik adım olarak değerlendirilen sağlık market uygulaması, 27 Nisan 2018’de, Medipol Üniversitesinde yapılan TÜSAP (Türkiye Sağlık Platformu) Vizyon Toplantısında masaya yatırıldı.

Türkiye’de sağlık sektörüne yön veren 41 kişinin katılımıyla 5. kez yapılan toplantıda, Türkiye’nin 2023 yılı vizyonuna ilişkin görüşler yanı sıra değer bazlı sağlık hizmetiyle sürdürülebilir sağlık finansmanı, kamunun satın alma ve tedarik modeli olarak sağlık market uygulaması irdelendi.

Sağlık finansmanında 2023 vizyonu ve sağlık market konularının gündemi oluşturduğu TÜSAP sağlık teknolojileri toplantısına Sağlık Bakanlık yetkilileri, sağlık sektör sivil toplum örgütleri başkanları, üniversite yetkilileri ve destek ortağı firmaların üst düzey yetkilileri katıldı.

TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı ve Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Civriz başta olmak üzere sağlık sektörünün ileri gelenlerinin bir araya geldiği toplantıda ağırlıklı olarak hızlı satın alma ve tedarikin sağlık finansmanına olumlu etkilerine değinildi.

Johnson&Johnson ve EY Türkiye firmalarının katkıları ile gerçekleşen toplantıda sağlık hizmet sunumunda miktar değil değerin öne çıktığı belirtilerek gelecek projeksiyonlarda sağlıkta insan gücü planlamasının önemi vurgulandı. Sağlık hizmetlerinde tedarik zincirinin yönetilmesi ve finansal yapının sürdürülebilirliği konusunda dünyada uygulanan modellerin paylaşıldığı toplantıda, bu modellerin kurgusunda değer bazlı ödeme, veri odağında sağlık hizmeti, verimlilik ve sürdürülebilirlik kavramları üzerinde duruldu.

Geleceğin Satın Alma Modeli

TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı ve Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, sağlık sektörü içindeki dinamizmin belli noktalarda bir yandan fırsatlar doğururken diğer yandan devasa sorunlarla karşı karşıya bıraktığını ifade etti ve kamu ihalelerinin zaman zaman kalite, fiyat ve hız konusunda süreçleri zorlaştırarak yönetilmesi zor bir sorun haline dönüştüğüne değindi. Geçmiş deneyimlerden bahseden ve toplu alımların ölçek ekonomisinden yararlanma fırsatı verdiği için avantajlar sunduğuna ancak önü alınmaz problemleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sabahattin Aydın, geleceğin satın alma ve tedarik süreçlerine ilişkin yeni bir adım olan sağlık market uygulamasının önemli bir gündem konusu olduğunu belirtti.

“Merkezi Tedarik Modelleri Oluşturmak Gerekli”

Dünyanın artık değer bazlı satın alma; merkezi tedarik; tedavi kalitesine göre geri ödeme ve veri odaklı finans uygulamaları gibi yeni arayışlara girdiğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer, Türkiye’de doğru bir finansman yönetimi için merkezi tedarik modelleri oluşturmak gerektiğini ifade etti.

Değer bazlı sağlık hizmet modeli ile hasta çıktılarının hastanın da ötesinde tüm sağlık sistemi aktörleri ve destekleyici mevzuata faydası olacak şekilde yönetilmesi ve toplam maliyetlerin bariz bir şekilde iyileştirilmesi amacıyla ihale yönteminin değerlendirilme kriterlerinden bahseden Dr. Abdulvahit Sözüer, sağlık markette daha planlı ve gelişmiş bir merkezi takip sistemi ile tedarikin hedeflendiğine ve satın alma süreçlerinin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığı ile yürütüleceğine değindi.

DMO, Kamunun En Büyük Online Satın Alma Portalı

DMO’nun 1926’dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğüne ve bugün kamunun ihtiyaç duyduğu çeşitli ürünlerde 30 milyarlık mal alımının 4 milyarına aracılık eden bir kurum olduğuna değinen DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz, 7 bölge, 4 irtibat bürosu ile çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. DMO’nun kamunun en büyük online satın alma portalı olduğunu ifade eden Mücahit Civriz, sağlık market ile ilgili Sağlık Bakanlığının ekipleri ile yoğun bir çalışma sürecini yürüttüklerine değindi ve rekabete açık, firmaları da mevcut şartları ile yaşatabilecek hızlı bir modelleme ile sektörün hep birlikte kazanacağına vurgu yaptı.

Kimler Katıldı?

Sağlık teknolojileri konulu TÜSAP Vizyon Toplantısına; SADER, Ajansfa İVEK, OHSAD, Johnson&Johnson, Bozlu Holding, MÜSİAD Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, SEİS, AİFD, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, SASDER, Volitan Consulting, ARTED, EY Türkiye, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, TOBB, İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Üniversite Hastaneleri Birliği MASİAD, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü, İEİS, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Medtronic Türkiye, TÜMDEF, Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İzleme ve Değerlendirme Koordinasyonu temsilcileri katıldı.

Türkiye PIC/S Üyesi oldu;

Global İlaç Ticaretinde Avantajlı Dönem Başladı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Farmasötik Denetim İşbirliği Konvansiyonuna (Pharmaceutical Inspection Co-operation –  (PIC/s) tam üye olarak kabul edildi. Üyelik kabulü ile Türkiye ilaç sektörünün uluslararası ticarette önemli avantajlar sağlaması öngörülüyor.

Türkiye’nin ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin regülasyon ve denetiminden sorumlu olan Kurumun Pharmaceutical Inspection Co-operation (PIC/s)’e tam üye olduğunu ifade eden TİTCK Başkanı Yardımcısı Fatih Tan, 30 yıl önce Türkiye’den bir başvuru yapıldığı ancak standartların yerinde olmaması nedeni ile kabul edilmediğini belirtti. TİTCK’in tekrar başvurusuyla, Türkiye’nin 1 Ocak 2018’den itibaren PIC/s resmi üyeliği Tayvan’da tüm ülkelerin oybirliği ile kabul edildi.

Üyelik değerlendirme süreci kapsamında İrlanda, İsviçre, Yeni Zelanda, Arjantin ve Malezya sağlık otoritelerinin müfettişlerinden oluşan 5 kişilik PIC/s denetim ekibinin 10 gün boyunca denetim ve incelemelerde bulunduğunu ifade eden Tan, “Kanunlardan, yönetmeliklerden ve mevzuatlardan başlayarak müfettişin alım standartlarına, aldığı eğitimlere kadar 78 parametrenin tamamını gerçekleştirmeniz gerekli. Amerika bu yerinde denetimi iki seferde geçmiş, biz tek seferde geçtik” dedi.

“İhracat Rakamlarına Yansımaları Oldu”

Türkiye’nin PIC/s üyeliği ile birlikte dünyaya akredite olduğunu açıklayan Tan şunları kaydetti:

“Birçok ülke üyeliğimiz ile birlikte direkt GMP denetimlerini kaldırdı. Bu tabi ihracat rakamlarına önemli yansımalar getirdi. Bu, ülkede kaliteli ihraç üretildiğinin tescili anlamına geliyor. Hatta herhangi bir ülkeye mal satmak istediğiniz zaman o ülke otoritesi bir hafta ilaç üretim tesisini denetlerdi. PIC/s üyeliği ile birçok ülkenin bu denetimini ortadan kaldırmış olduk. Bu olumlu yansımalar getirdi.”