Sağlık harcamaları, 2018 yılında %17,5 oranında artarak 165 milyar 234 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında %93,1 iken, 2018 yılında %93,8 oldu.

Sağlık harcamaları gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %4,4’ünü oluşturdu
Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2018 yılında %4,4 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise, %3,4 olarak gerçekleşti. 

Sağlık harcamalarının %77,5’i genel devlet bütçesinden karşılandı
Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında %78 iken, 2018 yılında %77,5 olarak gerçekleşti.

Cepten Sağlık Harcaması Yüzde 20 Arttı
Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcamaları, 2018 yılında %19,4 artarak 28 milyar 655 milyon TL oldu. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2018 yılında %17,3 olarak gerçekleşti.

Kişi başı sağlık harcaması 2.030 TL olarak gerçekleşti
Kişi başı sağlık harcaması, 2017 yılında 1.751 TL iken, 2018 yılında %15,9 artarak 2.030 TL’ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması ABD Doları ($) bazında değerlendirildiğinde ise, 2017 yılında 480 $ iken, 2018 yılında 430 $ olarak hesaplandı.

TÜİK’ten Açıklamalar

Sağlık harcamaları konusunda veri derleme ve analiz çalışmaları, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından geliştirilen Sağlık Hesapları Sistemi metodolojisine uygun olarak, ülke genelinde ilk kez Sağlık Bakanlığı tarafından, 1999-2000 yılları için uygulanan “Ulusal Sağlık Hesapları” projesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamdaki çalışmalar, takip eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülmüştür. En son 2017 yılına ait Sağlık Harcamaları İstatistikleri Haber Bülteni 15 Kasım 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Bu haber bülteni ile, 2018 yılına ait sağlık harcamaları istatistiklerinin yanı sıra, karşılaştırmalı temel göstergeler de sunulmaktadır.

KULLANILAN VERİ KAYNAKLARI:

 1. Genel Devlet Sağlık Harcamaları İçin:
   Genel ve Özel Bütçeli Kuruluşların sağlık harcamaları için, Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan Bütçe Hesap Sonuçları kullanılmıştır.
   Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sağlık harcamaları, nakit bazlı değerler esas alınmak suretiyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ve SGK’dan alınmıştır.
   Yerel yönetimlerin (Belediyeler, İl Özel İdareleri, vb.) sağlık harcamaları için, Bütçe Hesap Sonuçları kullanılmıştır.
 2. Özel Sektör Sağlık Harcamaları İçin:
   Hanehalkları tarafından yapılan cepten sağlık harcamaları, TÜİK tarafından uygulanan Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına dayalı olarak tahmin edilmiştir.
   Özel sigorta şirketlerinin sağlık harcamaları, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından anket yoluyla derlenmiştir.
   Özel sektör “Diğer” sağlık harcamalarında, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşların ve diğer işletmelerin yaptığı sağlık harcamaları kapsanmıştır. İstatistiksel tahmin sürecinde, ulusal hesaplardaki özel sektör sağlık hizmetlerinin üretim değerinden yararlanılmıştır.
 3. Yatırım Harcamaları İçin:
   Genel ve Özel Bütçeli Kuruluşların yatırım harcamaları için, Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan Bütçe Hesap Sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının verileri kullanılmıştır.
   Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yatırım harcamaları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından alınmıştır.
   Yerel yönetimlerin (Belediyeler, İl Özel İdareleri, vb.) yatırım harcamaları için, Bütçe Hesap Sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının verileri kullanılmıştır.