Türkiye’de tıbbi laboratuvar hizmet alım harcamaları 2016 yılı fiyatlarıyla 2002 yılında 500 milyon TL civarında iken 2016 yılında 1 milyar TL’yi geçti!

Türkiye’de 2016 yılı itibariyle tıbbi laboratuvar hizmet alım harcamalarının %67’si Sağlık Bakanlığına, %24’ü özel sağlık sunucularına %9’u ise üniversite hastanelerine ait!

Türkiye sağlık sisteminde artık oldukça sık kullanılmakta olan tıbbi laboratuvarlar hizmet alımlarını beş ayrı sınıfa ayırmak mümkün;

  1. Tıbbi biyokimya laboratuvar hizmet alımları
  2. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvar hizmet alımları
  3. Tıbbi patoloji laboratuvarı hizmet alımları
  4. Doku tipleme laboratuvarı hizmet alımları
  5. Tıbbi genetik tanı merkezi laboratuvarı hizmet alımları
  • Türkiye’de tıbbi laboratuvar hizmet alım harcamaları 2016 yılı fiyatlarıyla 2002 yılında 500 milyon TL civarında iken 2016 yılında 1 milyar TL’yi geçti. USD bazında 2002 yılında 100 milyon $ civarında iken 2016 yılında 350 milyon $’a yaklaştı.
  • 2002 yılında Türkiye’de sağlık harcamalarının % 15,5’i tıbbi laboratuvar hizmet alım harcamalardan oluşuyor iken 2016 yılında bu oran %8,6’ya düştü.
  • Türkiye’de 2016 yılı itibariyle tıbbi laboratuvar hizmet alım harcamalarının %67’si Sağlık Bakanlığına, %24’ü özel sağlık tesislerine ve %9’u ise üniversite sağlık tesislerine aittir.

Kamu İhale Kurul Üyesi Mehmet ATASEVER editörlüğünde “Sağlık İşletmelerinde Tıbbi Laboratuvar Hizmet Alımları Yönetimi” kitabı hazırlandı. Alanında ilk kez hazırlanan bu kitapta; tıbbi laboratuvar hizmet alım ihalelerinin nasıl yapılacağını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini, muayene kabul işlemlerini, ödeme ve muhasebe işlemlerini detaylı bir şekilde bulunabilir.

Sağlık İşletmelerinde Tıbbi Laboratuvar Hizmet Alımları Yönetimi kitabının İlk bölümde; hizmet alımları ile ilgili genel kavramlar, tarihsel gelişimi, mevzuatı, sınıflandırılması ve verileri açıklandı.

İkinci bölümde; tıbbi laboratuvar hizmet alımlarının tanımı, kapsamı, sınıflandırılması, ihtiyacın tespiti ve teknik özelliklerin belirlenmesi anlatıldı.

Üçüncü bölümde; tıbbi laboratuvar hizmet alımları ihale işlemleri, işleyişi ve ödeme işlemleri, dikkat edilmesi gereken hususlar, sınır değer hesaplanması ve sorumluluklar açıklandı.

Dördüncü bölümde; tıbbi laboratuvar hizmet alımları muhasebe işlemleri, kıdem tazminatı, KDV tevkifatı ve damga vergisi uygulamaları anlatıldı.

Beşinci bölümde tıbbi laboratuvar hizmet alım harcamaları yıllar itibarıyla detaylı bir şekilde nominal ve reel rakamlarla ve kurumsal bazda ayrıştırılarak analiz edildi.

Kitaba Nobel Kitap’tan ulaşılabilir.

https://www.nobelkitap.com/saglik-isletmelerinde-tibbi-labaratuvar-hizmet-alimlari-yonetimi-353992.html