Toplu

Sağlık Endüstrileri Platformu, Ankara’da 14 Eylül 2020 tarihinde düzenlediği basın toplantısında kamu hastanelerinden alacaklarını tahsil edemedikleri için iflas noktasına sürüklendiklerini ifade ettiler. 2018 – 2020 yıllarına ait alacakları için yeni bir iskonto uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirten sektör yetkilileri “Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerince 2018 yılı için %30, 2019 yılı için %50 ve 2020 yılı için %60 olmak üzere sektörümüzün yok olmasına neden olacak feragat talebini kabul etmemiz beklenmektedir. Firmalarımız bunu kaldıracak güçte değildir” açıklamasında bulundu.

Sektörümüzden %60’a varan Feragat Talep Ediliyor

Platform adına konuşan ARTED Başkanı Ayhan Öztürk, konuşmasında şunları kaydetti:

“Sağlık sektöründe tıbbi cihaz ve tedarik zincirini sağlayan sürekli çözüm üreterek hizmet sunan firmalarımız bulunduğumuz zor koşullara rağmen sahada fedakarlıkla çalışan binlerce eğitimli personeli ile kamu özel sektör arasında dünyada örneğine az rastlanır bir iş birliği içerisinde hizmetlerini başarıyla sunmaktadır.

100 binlerce tıbbi cihaz ve medikal sarfın üretimini, ithalatını, satışını, teknik hizmetini veren sektörümüz kamu hastanelerinden 16 aydır üniversite hastanelerinden 36 aydır ödeme alamamaktadır. Buna ek olarak Maliye Bakanlığı ile sürdürülen görüşmelerden bir netice alınamadığı gibi sektörümüzden %60’a varan feragat talep edilmektedir.

100 Binin Üzerinde Çalışan, 9800 Kayıtlı Üye

Bu durum 100 binlerce nitelikli istihdam sağlayan ve Türkiye’nin her yerinde 7/24 hizmet veren sektörümüzün bugünü ve geleceğini belirsizliği ve çıkmaza sürüklemiştir. Ülke genelinde faaliyet gösteren 9800 kayıtlı üyesi bulunan 2 milyar doların üzerinde işlem hacmi olan 650 milyon dolar ihracat rakamına erişen 100 binin üzerinde çalışanı bulunan ve son derece stratejik bir öneme haiz olan sektörümüz zor bir süreçten geçmektedir.

Toplam Alacağımız 19 Milyar

Ayhan Ozturk

Nisan 2018’de üniversite alacaklarının çok uzun vadelerde ödenmesi nedeniyle ciddi bir krizin eşiğinde iken Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2018 yılı öncesi için yasal düzenleme yapılarak alacaklardan belli bir oranda bir defaya mahsus feragat yapılması koşulu ile ödemelerin yapılması sağlanmıştır. Yine bu süreçte artık ödemelerin sözleşmelerde yazılı vadelerde yapılacağı tüm firmalara deklare edilmiştir. Buna rağmen belirtilen vadelerde ödeme yapılmadığı için bugün gelinen noktada kamu hastanelerinden 16 ay üniversite hastanelerinden 36 aya varan vadelerde toplam 19 milyarlık alacağını tahsil edemeyen sektörümüz artık faaliyetlerini sürdüremez hale gelmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerince 2018 yılı için %30, 2019 yılı için %50 ve 2020 yılı için %60 olmak üzere sektörümüzün yok olmasına neden olacak bu feragat talebini kabul etmemiz beklenmektedir. Bu koşullarda 2018 2020 yıllarına ait alacaklarımız için yeni bir iskonto uygulanması planlamasının adil ve hakkaniyet ölçüsünde olmadığını düşünüyoruz sektördeki firmalarımızın mali durumları alacaklarının tahsil ederken olası hiçbir iskontoyu kaldıracak durumda değildir bu uygulama ülkemizde mevcut istihdama zarar verir yeni yatırımların yapılmasını imkansız kalacağı gibi sağlık hizmetinin sunumunda da aksamalara yol açacaktır.”

Metin Demir 1

Böyle Bir İskonto Oranı Olamaz!

SEİS Başkanı Metin Demir ise şöyle konuştu:

“Son 7 – 8 yıldır aynı konuları konuşuyoruz. 2003 yılında 14 milyon dolar olan ihracat sektörü bugün 600 – 700 milyon dolarlarda… Katma değeri bu kadar yüksek ve sağlığın bu kadar değerli olduğu dönemde bizler halen kendi önemimizi anlatmaya çalışıyoruz. Adına feragat deniliyor ama böyle bir iskonto oranı böyle indirim oranı olamaz; biz tekstil işi yapmıyoruz, sezon sonu indirim yapacak durumda değiliz. 26 Ağustosta 412 milyonluk Sağlık Bakanlığının sektörümüze yapmak üzere olduğu ödemeyi Saymanlıkta durdurmuş olması bizi çok yaraladı; bu parayı aldığımızda bile 19 milyar TL’nin yüzde 2,5 oranında… Bu ödemeyi yaptığınızda biz çalışanların maaşını ödeyecektik, vergimizi ödeyecektik. Devlete borcu olmayan nadir sektörlerdeniz, çünkü ihalelere giriyoruz.

Kemal Yaz
Kemal Yaz

Yarın Geç Olabilir

TÜMDEF Başkanı Kemal Yaz ise, “3 – 4 milyon ürün çeşidine sahip bir sektörüz; ihracatta katma değerimiz çok yüksek. Bugün ödemelerimizim hızla yapılmasını istiyoruz çünkü yarın geç olabilir” dedi.

Sağlık Endüstrileri Platformu Hangi Derneklerden Oluşuyor?

Sağlık Endüstrileri Platformu; Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS), Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF), Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER), Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), Ege Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (EGEDER), Marmara Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD), Çukurova Medikalciler Derneği, Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (ORDER), Fırat Havzası Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (FÜDER), Gaziantep Sağlık İş Adamları Derneği (GASİD), Güneydoğu Medikalciler Derneği (DOMED), Güneydoğu Medikalciler Derneği, Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Teknolojileri Derneği (TıpGörDer), Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), MEDİCLUST, Medikom, Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi, Sebit, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) ve İç Anadolu Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneğinden oluşuyor.