11

Dünyada her 8 kadından 1’inin yaşam süresi boyunca meme kanseri ile karşılaşma riski var ve erken tanı konulabilmesi için farkındalığı arttırmak da o ölçüde kritik. Meme kanseri aynı zamanda gelişmiş tedaviler ile tedavinin oldukça etkili olduğu bir kanser türü. Erken tanı ve farkındalık bu noktada kadınlarımız için oldukça kritik. 2004 yılından bu yana WHO (Dünya Sağlık Örgütü), Ekim ayını ‘’Erken Tanı ve Meme Kanseri Farkındalık Ayı’’ olarak belirlemiştir.

jnj logo22 1

Meme Kanseri olan hastalara ürün tedariği anlamından yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Johnson & Johsnon Medikal Cihazlar Türkiye Mentor İş Birimi Ürün Müdürü Gönül Aydın, Ekim ayını bu nedenle son derece önemsediklerini ve farkındalık yaratmakta aktif rol üstlendiklerini ifade etti.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından Aralık 2020’de yayınlanan istatistiklere göre meme kanseri, dünyanın en sık teşhis edilen kanseri olarak artık akciğer kanserini de geride bırakmıştır ve Sağlık Bakanlığı verileri, dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüm nedeni olan kanserin ‘Meme Kanseri’ olduğunu göstermektedir.

logo

Türkiye’de geçtiğimiz 25 yıllık sürede, meme kanseri sıklığında yaklaşık 2.5 kat artışgörülmüştür. Yaşam tarzı değişikliği (obezite, hareketsizlik, doğurmama, geç doğum (>35 yaş), kısa süren laktasyon, erken menarş, geç menopoz, uzun süre doğum kontrol hapı ve menopoz tedavisi uygulanması…), nüfusun yaşlanması, nüfusun artması, farkındalığın artması (medyadan uyarılar, meme ve menopoz polikliniklerinde meme kanseri için bilgilendirme ve tarama mamografisi için sevkler, kadınların bilgi ve eğitim düzeyinin artması vb.) ve düzensiz olarak çekilen mamografi sayısının artması bu artışta temel etkenlerdir.

36
Gökhan Aydınoğlu (JNJ Kardiyovasküler Spesifik Çözümler İş Birim Lideri)

Kardiyovasküler Spesifik Çözümler İş Birim Lideri Gökhan Aydınoğlu ise meme kanseri teşhis ve tedavi yöntemlerinde ülkemizde deneyimli hekimler, cerrahlar ve ileri teşhis ve tanı yöntemleri bulunduğuna dikkat çekti.

20.000 hastayı içeren bir çalışmada (2019), meme kanseri tanısı konulan hastaların patolojik evre oranlarına bakıldığında hastaların çoğunun (%48,3) Evre II’de tanı aldığını görülmektedir. Bu durum da erken tanı ve tedavinin önemini ve farkındalığın arttırılması gerektiğini bize yakından göstermektedir.

Dolayısıyla kadınlarımız açısından düzenli elle muayene ve belirli bir düzende doktor kontrolü ve ilgili tetkiklerin yapılması oldukça önemli olmaktadır.

Bu doğrultuda, JNJ ailesi olarak, Ekim ayı içerisinde #MemeKanseriFarkındalıkAyı# kapsamında gerçekleştirdiğimiz farkındalık projeleri ile sosyal medya üzerinden bilinçlendirme kampanyaları başlattık. Çalışanlarımıza haftalık meme kanseri hakkında bilgilendirmeler yaptık. Aynı zamanda çalışanlarımızı, konusunda uzman hekimlerimizle buluşturarak organizasyonumuzda meme kanseri farkındalığı ve erken tanının önemine dikkat çektik.