serap simsek
Prof. Dr. Serap Şimşek

“HEM ACİLDE GÖREV ALMAK HEM DE SERVİSTE HASTALARI TAKİP ETMEK KONUSUNDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLARI, YÜZDE 70 ORANIYLA EN FAZLA GÖREV ALAN BRANŞ OLDU. BİZİ GÖĞÜS HASTALIKLARI VE DAHİLİYE TAKİP ETTİ” 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen Covid-19 ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumuna katılan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek‘in verdiği bilgilere göre; Dernek üyelerinden 312 kişinin hastalandığı bilgisine ulaşıldı; bunların 22 kişi profesör ve doçent; 121’i uzman ve 159’u asistan olarak kaydedildi. 2 üye ise hayatını kaybetti.  

Dernek üyelerinin görev yaptığı kurum dağılımına bakıldığında ise şu tablo ortaya çıktı: 186 üye Sağlık Bakanlığı hastanesinde, 118 üye üniversite hastanesinde ve 8 üye özel hastanede görev yapıyor.  

Farklı Branşlardan Yaklaşık 70 Hekim İstifa Etti 

Prof. Dr. Serap Şimşek  şu bilgileri verdi: 

KLİMİK Derneği 19 ve 27 Ağustos 2020 tarihleri arasında online olarak enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanının Covid-19 salgınındaki mevcut durumunu saptama ve görüş alma anketi düzenledi. Ankete 300 ayrı merkezden 414 enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı ve asistanı katıldı. Toplam 27 ilden hekimlerin katıldığı ankete en çok katılım 114 kişiyle İstanbul oldu. Onu 38 katılımcıyla Ankara takip etti. Katılımcıların %43’ü (177 kişi) çalıştıkları kurumda Covid-19 hastalığına yakalanan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunduğunu bildirdi. Katılımcıların %9’u (35 kişi) çalıştıkları merkezde son 3 ayda istifa eden hekim olduğunu, %14’ü ise emekli olan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunduğunu bildirdi.  

Son 3 ayda ankete katılan merkezlerde farklı branşlardan yaklaşık 70 hekimin istifa ettiği veya emekli olduğu görüldü. 

19

“PANDEMİDE YAŞADIKLARIMIZ: ÇOK YOĞUN ÇALIŞMA; DİĞER BRANŞLARDAN GEREKLİ YARDIMI GÖREMEME; TRİYAJ, NÖBET VE ÖRNEK ALMADA YALNIZ BIRAKILMA; PANDEMİDE ÇALIŞAN DİĞER BRANŞLARIN SORUMLULUK ALMAMASI VE SORUMLULUĞUN PAYLAŞILAMAMASI” 

Triyaj, Nöbet ve Örnek Almada Yalnız Bırakıldık! 

Ankete katılanların Covid-19 sürecinde yaşadıklarını ifade ettikleri en önemli sorunlar şunlar oldu: 

Çok yoğun çalışma, diğer branşlardan gerekli yardımı görememe; triyaj, nöbet ve örnek almada yalnız bırakılma; pandemide çalışan diğer branşların sorumluluk almaması ve sorumluluğun paylaşılamaması; hastane başhekimliklerinin çalışma ve organizasyondan sorumlu olma konusunda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarına baskı yapması; enfeksiyon hastalıkları hekimlerinin esnek mesaiye tabi olamamaları ve diğer branşların aksine sürekli çalışmak zorunda kalmaları; tükenmiş hissetme; diğer hastalara da bakılmaya başlanması ile birlikte Covid-19 hastalarına yatak bulamama; PCR sonuçlarının geç çıkması; çalışanlar arasında ve halkta ortaya çıkan yanlış bilgi ile de mücadele etmek zorunda kalmak. 

Pandemiyi Biz yönettik 

Katılımcıların Derneğimizden bu süreçteki beklentileri şöyle oldu: Covid-19 pandemisine esas olarak enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının yönettiğinin vurgulanması; enfeksiyon hastalıkları hekimlerinin pandemi sürecindeki çalışma koşullarının düzeltilmesi (esnek çalışmanın diğer branşlardan daha fazla katılım ve sorumluluk paylaşımı sağlanması vb) performans ödemelerinin verdikleri emeği karşılayacak adaletli bir şekilde yapılması için Bakanlık seviyesinde girişimlerde bulunulması. 

En Fazla Nöbeti Biz Tuttuk! 

Uzmanlık alanlarına göre pandemi acil hizmetlerde görev alma oranları şöyle oldu: 

Triyajda acil tıp uzmanları daha çok görev alırken acilde nöbet tutmak ve örnek almada en fazla görev alan uzmanlık alanı enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji idi. Onu göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz ve dahiliye takip etmekteydi. Covid-19 hastalarının yatırıldığı servislerde görev alma durumuna baktığımız zaman hem serviste hem nöbette hem de vizit işlemlerinde en fazla görev alanların enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarını gördük. Bizi göğüs hastalıkları uzmanları takip etmekteydi. Onarı dahiliye, acil tıp ve diğer bilimler izledi.  

Hem acilde görev almak hem de serviste hastaları takip etme anlamında baktığımızda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları yüzde 70 oranıyla en fazla görev alan branş oldu. Bizi göğüs hastalıkları ve dahiliye takip etti.”