Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (TDCY) ile Nobel İlaç iş birliğinde; covid-19 pandemi sürecinde yaşanılanlar, hem bugününün insanının analiz edebilmesi hem de gelecek nesillerin günümüz şartlarını değerlendirebilmesi amacıyla “Pandemi Anıları” projesi ile arşivlenecek

Print

Online basın toplantısı ile duyurulan ve bir arşiv kitap projesi olan “Pandemi Anıları”, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Başkanı Doç. Dr. Melda Türkoğlu ile Nobel İlaç Genel Müdürü Hakan Şahin anlattı. Dünyanın hemen her köşesini saran virüsün özelikle sağlık profesyonellerinin yaşamlarında derin izler bıraktığını belirten Nobel İlaç Genel Müdürü Hakan Şahin projenin kapsamı ile ilgili bilgi verdi:

Hakan Sahin Nobel Ilac 111528846
Hakan Şahin

“2020 yılında hayatımıza giren, tüm dünyayı etkisi altına alan, sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getiren, COVID-19 salgını sonrası yaşam tarzlarımız, iş yapış şekillerimiz, eğitim faaliyetlerimizde birçok köklü değişiklik oldu. Bu denli köklü değişim arasında tüm dünyada değişmeyen tek gerçek: Sağlık çalışanlarının yadsınamaz gayretleri ve fedakarlıkları oldu. Hepsi salgınla mücadelede toplum sağlığı için cansiparene çalıştı. Virüsle mücadelede hastalanan, hatta hayatını kaybeden birçok sağlık çalışanının hikayelerini hüzünle takip ettik.

 ‘Sağlık için her şeye değer’ inancını taşıyan Nobel Ailesi olarak,dünyanın hemen her köşesini sarmış bu virüsün sağlık profesyonellerinin hayatında ne denli izler bıraktığına ışık tutmak için onların bu süreçte yaşadıkları ve yaşamaya devam ettikleri duygularını, korkularını, kaygılarını, umutlarını duymak ve duyurmak istiyoruz.

Bu duyarlılıkla Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Pandemi Anıları’ projesi hem bu zorlu süreçte yaşananlara birebir şahitlik etmemizi sağlayacak hem de geleceğe bırakılacak bir arşiv niteliği taşıyacak. Pandemi Anıları; bugün başta hastaneler olmak üzere, poliklinklerde, aile sağlık merkezlerinde ve eczanelerde ön cephede fedakârca mücadele eden, emek veren tüm sağlık meslek mensuplarına bir teşekkür projesi olmakla birlikte gelecek kuşaklara bu dönemde neler yaşandığını aktaracak, tarihe iz bırakacak önemli bir arşiv kitap projesidir. Projede, sadece sağlık meslek mensuplarının değil bu süreçten çok etkilenen tüm halkımızın da duygularını duymayı, duyurmayı yürekten arzu ediyoruz.  Dolayısı ile başta bu sürecin en önemli kahramanları olan sağlık meslek mensuplarımız olmak üzere tüm halkımızı bu kitabın yazarı olmaya davet ediyoruz.

Pandemi süreciyle birlikte dijitalleşmenin hayatımızdaki önemi daha da arttı. Bu nedenle; dijital ortamda sağlık profesyonellerimizin görsel, işitsel ve yazılı notlarını, yaşanmışlıklarını,  anılarını toplayacağımız bir arşiv portalı oluşturduk: www.pandemianilari.org. Bu portala; tüm ziyaretçiler fotoğraf, video ve yazılarını yükleyebilecekler.

Tek Mesaide İki Katı İş Yükümüz Oldu

Melda Turkoglu 111528581
Melda Turkoglu

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Başkanı Doç. Dr. Melda Türkoğlu ise konuşmasında sağlık profesyonelleri penceresinden yaşananları özetledi:

“Mart 2020 itibariyle Türkiye’ye yayılan bu salgın tüm dünyada büyük küçük, kadın erkek, herkesin hayatını derinden etkiledi. Yaşlılarımız günlerce kendi evinde bir esir gibi yaşarken, gençlerimiz bilgisayar ekranından ders yapmayı, ufak çocuklarımız maske takarak oyun oynamayı öğrendiler. Ancak biz sağlık çalışanları bunların ötesinde farklı ve karmaşık duygu durumlarının içinden geçtik, farklı tecrübeler yaşadık.

Neler Hissettik?

Korktuk… Özlem duyduk… Panik olduk… Üzüldük… Çok yoğun çalıştık, çok yorulduk. Aynı mesai içerisinde iki katı iş yapmak durumundaydık, bir yandan COVID-19 hasta grubu ile uğraşırken bir yandan COVID-19 olmayan hastalar devam ediyordu.

Çalışma sırasında katlanmamız gereken zorluklar da vardı. Nefes bile almanızı engelleyen maskeler, görmenizi engelleyen gözlükler, hareket etmenizi engelleyen tulumlar, dokunmanızı engelleyen eldivenler ile çalışmak çok zordu. Alışkanlıklarımız ve çalışma düzenimiz, mesai arkadaşlarımız her şey değişti. Hastanelerin farklı salgın planlamaları içerisinde farklı disiplinlerden farklı sağlık çalışanlarıyla çalışmak durumundaydık. Birbirine alışık olmayan kişiler kısa sürede adapte olarak bir ekip kurmak zorunda kaldı. Zaman zaman gerildik, ancak sonrasında alışkanlıklarımızı bir kenara bırakıp, mevcut ekiple hoşgörü ile çalışmayı da öğrendik.

Gelecek Nesillere Tecrübe Aktaracağız

Şu an pandeminin ortasındayız. Artık sürece de çalışmaya da daha fazla uyum sağladık. Bir an önce bu dönemi atlatmak ve eski günlerimize kavuşmak istiyoruz. Tıp dünyasında 100 yılda bir görülebilecek bu salgına bizler şahit olmuştuk. Ancak yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi, duygularımızı sonraki nesillere aktarmak en büyük görevimiz olmalıydı. Tam bu noktada Nobel ailesinin önerisi “Pandemi Anıları” projesi ile tanıştık. “Pandemi Anıları”nıngeleceğe ışık tutacak büyük bir kaynak olacağına inanıyoruz. Bu proje, yaşadığımız tecrübenin ileri kuşaklara iletilmesini sağlayarak tıp alanında verilecek büyük bir hizmetin ismi olacaktır. Bu nedenle bunu önemsiyor ve tüm üyelerimizi, tüm sağlık çalışanlarını görsel, işitsel, metinsel hikayelerini paylaşmaya davet ediyoruz. Bu kitap bizler tarafından oluşturulacak ve ileri nesillere aktarılacak en büyük eser olacaktır.