“MART – EYLÜL 2020 ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE DOÇENT, UZMAN, PRATİSYEN ASİSTAN OLAN 2412 HEKİM İSTİFA ETTİ. BUNLARIN ÇOK AZI HİZMETE GERİ DÖNDÜ. 512’Sİ ÖZEL HASTANELERE BAŞLADI”

deniz erdogdu
Dr. Deniz Erdoğdu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen Covid-19 ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumunda konuşan TTB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Deniz Erdoğdu şunları kaydetti:

“Covid-19 salgını dolayısıyla istifalar söz konusu oldu. Mart – Eylül 2020 arasında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde doçent, uzman, pratisyen asistan olan 2412 hekim istifa etti. Bunların çok azı hizmete geri döndü. 512’si özel hastanelere başladı. Ekim 2020’deki izin, istifa, emeklilik Genelge ile yasaklandı. Ocak ayında istifa dışında diğer yasaklar kalktı. Aşılamanın önemli oranda gerçekleştiği aile sağlığı merkezlerinin yüzde 30’unun hemşiresi yok. 12 Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç olan 796 SES üyesi var; bunların 173’ü göreve dönebildi. 3 bine yakın ihraç edilen hekim var. Fiili hizmet zammı yani yıpranma payı bir yasayla çıktı fakat eksiklikleri söz konusu; her 5 yıla bir yıl şeklinde olması uygun olacaktır. Fiili hizmet zammı yasasının tekrar düzenlenmesi lazım.

Güçlü Liderlik, Açık ve Dürüst İletişim

“COVID 19’UN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAKİ HASTALANMA, ÖLÜM KORKUSU, KARANTİNA, KENDİ KENDİNE UYGULADIĞI İZOLASYONUN NEDEN OLDUĞU PSİKOLOJİK ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN GÜÇLÜ LİDERLİK, AÇIK VE DÜRÜST İLETİŞİMLE SÜREÇ YÖNETİLMELİ”

Peki ne öneriliyor? Yine literatürden bir bilgi paylaşmak isterim: Covid 19’un sağlık çalışanlarındaki hastalanma, ölüm korkusu, karantina, kendi kendine uyguladığı izolasyonun neden olduğu psikolojik etkilerini azaltmak için güçlü liderlik, açık ve dürüst iletişimle süreç yönetilmeli deniyor. İş güvenliği sağlanmalı, gıda, dinlenme, aile desteği ve psikolojik destek sağlanması gerektiği ifade ediliyor. Diğer taraftan fiziksel olarak kas – iskelet sistemine bağlı birikimli travma bozuklukları da daha fazla ortaya çıktı. Molasız, uzun süre kötü postürde çalışma sonucu bel ve eklem ağrısı, sinir tuzaklanması, tendinit, ayaklarda plantar fasiit gibi patolojileri ortaya çıkarabiliyor. Önlem olarak postür düzeltilmeli,terapötik egzersizler, relaksasyon, solunum egzersizleri öneriyoruz. Çalışma ortamında argonomik önlemler alınmalı, havalandırma tedbirleri alınmalı, yeterli genişlikte dinlenme, soyunma, yemek ve tuvalet mekanları sağlanmalı.

65 Tabip Odasından da Onay

Hastanelerde tehlike ve risk anlamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda, salgın hastalık ve acil yardım hizmetlerinde sağlık alanları ve ortamında sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği sağlanmalıdır deniyor. Fakat uygulamada biz bunu görmüyoruz. TTB tarihinde ilk kez 65 Tabip Odasının da onayını alarak ortak faaliyetler yürüttü; tüm kamuya tanıttı bu konuyu ve sahiplenmesini sağladı. Meclis’te de gündem oldu. Henüz tam bir kazanım elde ettiğimiz söylenemez.”