GE Sağlık, toplamda 1.3 milyar dolar değerindeki Kocaeli ve İzmir Kamu Özel Ortaklığı projelerinde azınlık hissedarı olarak Gama-Türkerler Hastane Yatırım Şirketlerine dahil! Projelere hem konsorsiyum hem de teknoloji ve çözüm ortağı olarak katkı sağlıyor.

Mersin Şehir Hastanesinde, MR ve BT randevu bekleme süreleri saatlerle ifade ediliyor. Ultrason için aynı gün, MR ve BT için ise 3 gün içinde raporlama mümkün!

GE Sağlık, Ankara Bilkent, Mersin, İzmir, Kocaeli şehir hastanelerinin hangi ürün ihtiyaçları karşılıyor?

Ülkemizin 2023 hedefleri ve sağlıkta dönüşüm stratejileri doğrultusunda başlattığı 29 adet proje ve toplamda 41.000 yatak kapasiteli kamu özel işbirliği projelerinin kapsamında ilk etapta Mersin, Ankara Bilkent ve akabinde Kocaeli & İzmir projelerinde teknoloji ortağı olarak yer aldık. Hasta alımına Şubat ayında başlamış olan Mersin Şehir Hastanesinde sunduğumuz teknoloji ve çözümlerimizden bahsetmek gerekirse:

  1. Uzun süreli hizmet kontratlarıyla, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, PET CT, gama kamera gibi sistemlerin, tanı ve görüntüleme cihazlarının yanı sıra yaşam destek ünitelerini de içeren 3000 üniteden fazla tıbbi cihaz ve çözümün kurulumu;
  2. GE Sağlık’ın odaklandığı beceri gelişimini ve kapasite kullanımını artırma kapsamında yüzlerce sağlık profesyoneline ulaşılması;
  3. Sağlık sektöründe verimliliğini artırmak, Türkiye’de bilgi ve teknoloji paylaşımı için varlık yönetimi ve finansal çözümler sağlanması olarak özetlenebilir.

GE Sağlık, GAMA Holding A.Ş. ve Türkerler İnşaat A.Ş. ile Kocaeli ve İzmir Bayraklı’da hayata geçirilecek, 25 yıllık kontrat süresi olan toplam 3240 yataklı iki şehir hastanesi için, hem konsorsiyum, hem de teknoloji ve çözüm ortağı olarak katkı sağlayacak şekilde bir anlaşmaya vardı. GE’nin Kocaeli ve İzmir PPP projelerine sağlayacağı teknoloji ve çözüm paketi 4 ana konudan oluşmakta olup, bunların Türkiye sağlık sektöründeki verimliliğin üst düzeye taşınmasına, bilgi ve teknoloji paylaşımını artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Söz konusu projeler GE Sağlık çalışan kadrosunun %15 büyümesini ve dolayısıyla istihdamın artmasını sağlayacaktır.

GE, GAMA Holding A.Ş. ve Türkerler İnşaat A.Ş arasında sağlanan bu anlaşma şimdiye kadar Türkiye’de sağlık sektöründe yapılan en büyük anlaşmalardan biri olup;

  1. 2000’den fazla erken teşhis ve uygun tedaviye olanak sağlayan, Manyetik Rezonans (MRI), Bilgisayarlı Tomografi (CT), PET-CT, Anjiografi, Radyografi ve Nükleer Tıp ekipmanları gibi yüksek teknoloji görüntüleme ekipmanlarının yanında anestezi, ventilatör, monitör gibi yaşam destek ekipmanları, kardiyoloji monitorizasyon ekipmanları, ultrason sistemleri, yeni doğan kuvözleri gibi klinik sistemlerin sağlanmasını;
  2. Tüm projenin ihtiyacı olan gerekli teknoloji seviyesini sağlamak için GE’nin üretmediği medikal ekipmanların satın alınması ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesini;
  3. GE Sağlık ekipmanlarının dışında GE’nin sağlayabileceği diğer ürünlerin sağlanması, örneğin aydınlatma, kojenerasyon sistemleri, elektrifikasyon ekipmanları ve bunların montaj ve kurulumlarının yapılmasını;
  4. 10 yıllık biyomedikal servis anlaşması çerçevesinde projelere atanmış teknik ekip ile birlikte planlı, uzun süreli bakım, tamir, kalibrasyon hizmetlerinin verilmesi ve  GE’nin üretmediği medikal ekipmanların entegrasyonunun sağlanmasını içermektedir.

Bu projelerin performansı ve sürdürebilirliği açısından öncelikleriniz nelerdir?

PPP modelleri gerek kapsam gerekse proje süre ve sürekliliği açısından oldukça komplike ve kapsamlı sağlık projeleridir. PPP modelleri uzun süreli projeler olduklarından, performans değerlendirme analizleri yatırım maliyetlerinin ötesinde işletme maliyetleri ve proje toplam sahip olma maliyetleri baz alınarak yapılmalıdır. Yüksek performans sonuçlara ulaşmak için hizmetin sürekliliği, envanter yönetimi, ve satış sonrası hizmetler dikkat edilmesi gereken noktalardır. Bu alanlarda sağladığımız çözümler ve süreç yönetim yaklaşımımız, GE’nin üstün dizayn ve ileri teknolojiyi bir araya getiren ekipmanları ile birleştiğinde yatırımcılar için güçlü bir portföy oluşturmaktadır.

GE olarak ileri teknoloji ve çözümler sağlayan bir firma olmanın ötesinde sunduğumuz teknolojilerin kullanımını daha etkin bir hale getirmek için eğitime büyük önem veriyoruz. İş ortaklarımız ve çalışanlarının herbirini GE’nin bir paydaşı olarak görerek sahip oldukları teknolojilerden bekledikleri performansa ulaşabilmeleri için ekipmanın çalışma süresini ve etkin kullanımını arttıracak ve aynı zamanda hastane çalışanlarının kendi alanlarında (klinik, teknik, yönetimsel ve liderlik vasıflarını) yetkinleşmelerini sağlayacak, güncel ve yenilenen eğitim programlarını uygulamaktayız.

Temelde projelerin asli amaçlarının başında hastalara verilen sağlık hizmetleri kalitesinin ve konforunun artması geldiği düşünüldüğünde, hastanelerdeki uzun bekleme kuyruklarının yerlerini sistemli ve hızlı randevu sistemlerinin alması ve raporların en kısa zamanda oluşturabilmesi gibi hususlar önem kazanıyor. Mersin Şehir Hastanesi ile hayata geçen projenin ilk 3 aylık çıktılarına bakıldığında ise diğer kamu hastanelerinde 8-10 günle ifade edilen MR ve BT randevu bekleme sürelerinin saatlerle ifade edilmesi; ultrason için aynı gün, MR ve BT için ise 3 gün içinde raporlamanın mümkün olması ön plana çıkıyor.

İzmir ve Kocaeli şehir hastaneleri için finansman desteği de sağlıyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?

PPP projeleri, kampüsün inşasından, tüm ilgili teknolojilerin sağlanmasına ve işletilmesine kadar geniş bir alanı kapsayan çalışmalar olarak yüksek yatırım maliyetlerini gerektirirler. Bu yüzden şehir hastaneleri projelerinin gerçekleştirilebilmesi için kolay erişilebilir finansman kaynaklarının bulunması büyük önem arz etmektedir. GE, toplamda yaklaşık 1.3 milyar dolar değerindeki Kocaeli ve İzmir Kamu Özel Ortaklığı projelerinde azınlık hissedarı olarak Gama-Türkerler Hastane Yatırım Şirketlerine dahil oldu.

İzmir ve Kocaeli’nin tüm tıbbi cihazların teknik operasyonunu da siz sağlayacaksınız. GE Sağlık Türkiye olarak bu hizmetin avantajları neler olabilir?

GE Sağlık Türkiye Servis organizasyonu olarak, Türkiye genelinde, 12 ilimizde yerleşik mühendislerimizle hızlı orjinal parça temini, ulaşılabilir müşteri servis merkezi 60’ı aşkın, 15+ yıl tecrübeli saha ve uzaktan müdahale servis muhendislerimizle, dünya çapında 8000`i aşkın uzman ekip desteğiyle müsterilerimizin problemlerine çözüm getiriyoruz.

GE olarak, PPP gibi çok büyük ölçekli projelerde sağlık hizmetinin kesintisiz verilmesi ve olası sorunların mümkün olan en hızlı şekilde bertaraf edilmesinin gerekliliğinin farkındayız. Bu farkındalığın bir göstergesi olarak Mersin Şehir Hastanesinde, sahada çalışan 3 mühendis ve 1 koordinatörümüzle kesintisize çok yakın uptime oranlarını sağlamıs durumdayız, sözleşmenin gerektirdiği geri dönüş sürelerini başarıyla gerçekleştirmekteyiz.

Kullanıcı deneyimi ve adaptasyonu açısından benzer arayüzlerle çalışmak büyük kolaylık teşkil etmekte ve teknolojilerin entegre edilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu sayede kullanıcıların en hızlı şekilde sistemlere aşina olmaları ve yüksek verim sağlamaları mümkün olur. Ayrıca, GE olarak kullanıcı becerilerini geliştirmeye yönelik yerinde uygulama eğitimleri vermekteyiz.