Anne ölüm oranı (100.000 canlı doğumda) son beş yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
2018 yılında 1.000 canlı doğumda bebek ölüm hızı bir önceki yıla göre değişmeyerek 6,8; 3,8 olan neonatal ölüm hızı 3,9 ve 8,6 olan beş yaş altı ölüm hızı 8,9 oldu. 2017 yılında 100.000 canlı doğumda 14,5 olan anne ölüm oranı %6,2 azalarak 2018 yılında 13,6 olarak gerçekleşti.

2018 yılında Tüberküloz insidansı (100.000 nüfusta), 2017 yılına göre düşüş gösterdi.
Tüberküloz insidansı 2017 yılında 100.000 nüfusta 14,6 iken 2018 yılında 14,1’e geriledi. 2018 yılında 100.000 nüfusta 0,09 olan kızamık insidansı 0,87; 0,10 olan AIDS insidansı 0,13 ve 0,26 olan sıtma insidansı 0,29 oldu.

2018 yılında aşılama hızları, 2017 yılına göre artış gösterdi.
2017 yılında %96 olan DaBT3, HBV3 ve KPA3 aşılama hızları %98; %93 olan BCG aşılama hızı ise %96 olarak gerçekleşti. Bölge bazında bakıldığında ise tüm aşılama hızlarının en yüksek olduğu bölge Batı Marmara bölgesi oldu.

Sezaryen oranı 2018 yılında %54,9 olarak gerçekleşti.
2018 yılında antenatal bakım kapsamı (en az 1 ziyaret) %99,5; sağlık kuruluşunda gerçekleşen doğum oranı %98; sezaryen doğumların canlı doğumlar içindeki payı %54,9 ve primer sezaryen doğumların canlı doğumlar içindeki payı %26,3 oldu.

2018 yılında 1.534 hastane aktif olarak hizmet verdi.
2017 yılında Sağlık Bakanlığı hastane sayısı 879 iken 2018 yılında 889’a ulaştı. Üniversite hastane sayısı 68, Özel hastane sayısı ise 577 oldu.

2018 yılında aktif olarak kullanılan hastane yatağı sayısı 6.050 artarak 231.913’e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı hastane yatağı sayısı 2017 yılında 135.339 iken 2018 yılında 139.651 oldu. Üniversite ve Özel sektörün hastane yatağı sayıları 2017 yılında sırasıyla 41.324 ve 49.200 iken 2018 yılında 42.066 ve 50.196’ya ulaştı.

Nitelikli yatak sayıları tüm sektörlerde 2017 yılına göre artış gösterdi.
Nitelikli yatakların toplam yataklar içerisindeki oranı Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 2017 yılında %60,3’ten 2018 yılında %67,4’e, Üniversite hastanelerinde %63,8’den %64,2’ye, Özel hastanelerde %95,1’den %96,5’e, toplamda ise %67,2’den %71,9’a yükseldi.

Yoğun bakım yatak sayıları 2017 yılına göre %5 artış göstererek 38.098’e ulaştı.
Erişkin yoğun bakım yatak sayısı 2017 yılında 22.728’den 2018 yılında 24.071’e, çocuk yoğun bakım yatak sayısı 1.526’dan 1.625’e, yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı 11.986’dan 12.402’ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı yoğun bakım yataklarının, tüm yoğun bakım yatakları içerisindeki payı %42 oldu.

Yataklı tedavi kurumlarında cihaz sayıları bir önceki yıla göre arttı.
Yataklı tedavi kurumlarında MR cihaz sayısı 2017 yılında 884’ten 2018 yılında 915’e, BT cihaz sayısı 1.186’dan 1.211’e çıktı.

Aile Hekimliği Birimi ve KETEM sayısı 2017 yılına göre artış gösterdi.
Aile Hekimliği Birimi, Aile Sağlığı Merkezi ve KETEM sayıları 2017 yılına göre 2018 yılında sırasıyla 25.198’den 26.252’ye, 7.774’ten 7.979’a ve 166’dan 175’e yükseldi. 112 Acil Yardım İstasyonu sayısı 2017 yılında 2.618 iken %4,5 artış göstererek 2018 yılında 2.735’e ulaştı. 112 Acil Yardım Ambulans sayısı 2018 yılında 4.910 oldu.

2017 yılına göre toplam hekime müracaat sayısı arttı.
2017 yılında toplam hekime müracaat sayısı 719 milyon seviyelerinde iken 2018 yılında 782 milyon seviyelerine ulaştı. 2018 yılında hekime müracaatın %34’ü birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara yapılırken, %66’sı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapıldı. Kişi başı hekime müracaat sayısı 9,5 oldu.

Yatak doluluk oranı 2018 yılında %66,9 oldu.
Kişi başı hekime müracaat sayısının en yüksek olduğu bölge Ege, yatak doluluk oranının en yüksek olduğu bölge Doğu Marmara, ortalama kalış gününün en yüksek olduğu bölge ise Batı Anadolu oldu.

Sağlık personeli sayısı 2017 yılına göre 2018 yılında %10,4 arttı.
Toplam hekim sayısı 2017 yılında 149.997 iken 2018 yılında 153.128 oldu. Toplam personel sayısı ise 920.939’dan 2018 yılında 1.016.401’e yükseldi.

2018 yılında 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı 301’e ulaştı.
2017 yılında 100 olan 100.000 kişiye düşen uzman hekim sayısı 101’e, 35 olan 100.000 kişiye düşen eczacı sayısı ise 39’a ulaştı. 2017 yılında 272 olan 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı %10,7 artış göstererek 2018 yılında 301 oldu.

Toplam ilaç satış değerinde (₺) yerli ilacın payı 2017 yılına göre arttı.
2018 yılında satılan ilaçların kutu bazında %58,4’ünü jenerik ilaçlar, %39,8’ni ise orijinal ilaçlar oluşturdu. 2017 yılında toplam ilaç satış değerinin (₺) %45,1’i yerli ilaç olup 2018 yılında bu oran %47,6’ya ulaştı. İthal ilaçların satış değerinin (₺) payı ise bir önceki yıla göre azalma gösterdi. Geri ödeme kapsamında olan ilaçların satış değerlerinin payı da 2017 yılına göre artarak %92,9’a ulaştı.

NOT: Haber bültenindeki tüm istatistikler uluslararası tanımlara göre hesaplandı. Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Eylül 2020’dir.