Türkiye Sigorta Birliği Sağlık Komite Üyesi Dr. Hamdi Erişkon, GSS uygulamasına ilişkin sektörün içinde bulunduğu durumu anlattı ve şunları söyledi:

“Özel sağlık sigortası geçtiğimiz 5 – 6 yıl içinde büyümeyi durdurdu. Tamamlayıcı sağlık sigortasına (TSS) pazarda tek bir şirket cesaretle girdi. Mücadele verdiler. Sektör için kilit ürün halinde ve adeta kurtarıcımız!

Sağlıkta karlılık konuşulmaz. Dünyanın hiçbir yerinde konuşulmaz; sağlık sigortacılığında kar ettiğini söyleyen dünyada çok az ülke vardır ama ABD gibi dış ülkeleri çıkartalım… Sağlığa sosyal sigorta olarak bakan Türkiye gibi ülkeler için sağlık sigortacılığı genellikle para kaybeder. Parayı nereden karşılıyorsunuz: kasko ve konut satarak sağlık sigortacılığındaki zararı sübvanse ediyor. Sigortada gerçek budur. Sağlık hizmeti öne çıkartır.

2018 yıl sonu sigortalı sayısı 6,7 milyon
10 yıllık ortalama büyüme oranı % 17

Yeni ürün çıkartma konusunda durduk; sektör son bir yılda yeni ürün çıkartamadı. Satın alma maliyetleriyle sigorta sektörünü harekete zorladığınız anda sektör kar etme durumundan çıkıyor ve tekelleşmeye gidiyor.”

2018 yıl sonu sigortalı sayısı 920 bin
4 yıllık ortalama büyüme oranı % 108
3 Yıllık adetsel büyüme 785 bin