6 – 8 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 8. Sağlık Zirvesinde konuşan TOBB Sağlık Kurumları Meclisi Başkanı Dr. Seyit Karaca şunları kaydetti:

Dr. Seyit Karaca

“Toplam hastane açısından Ekim 2018 verilerine bakarsak yüzde 37’lik orana sahip. Tıp merkezleri ve polikliniklerle beraber toplam kuruluş sayısı 1200 civarında. İstihdam açısından, toplamda 1 milyon 25 bin 788’lik sağlık istihdamı içinde 263 bin gibi yüzde 25 civarında istihdama sahibiz. Sağlığa ayrılan toplam bütçedeki pay 5,2 den 4,6 ya düşmüş. Bu düşüşten bizim etkilenme oranımız kamuya göre çok daha fazla. Kamu payı 3,7’den 3,6’ya düşerken özel payı 1,5’dan 1’e düşüş göstermiş. Özel sektör olarak 2002’den 2019’a değişen sağlık sisteminin önemli aktörleriyiz. Hakkımızda alınacak kararlarda paydaş hakkımızın korunmasını ve fikrimizin alınmasını talep ediyoruz.”