“Pandemi Sonrasında Türkiye Sağlık Sektörüne Güvenin Arttığını Düşünüyorum. Bunu İlerleyen Zamanlarda Sağlık Turizmindeki Geri Dönüşlerle de Göreceğiz”

Mg 0383
Başak Güneş Çimili

ACENDIS Proje Müdürü Başak Güneş Çimili, klinikiletişim’in sorularını yanıtladı.

Sizi tanıyabilir miyiz?

İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliğini bitirdikten sonra yine Teknik Üniversitede Biyomedikal Mühendisliğinde yüksek lisansımı tamamladım. Sonrasında sırasıyla Siemens Healthineers, Meditel Healthcare, Acıbadem Sağlık Grubu ve Acıbadem Proje Yönetimi şirketlerinde çalıştım. 10 yıla yakın bir süredir de ACENDIS GMBH’ta Proje Müdürü olarak görev yapıyorum.

Covid-19 salgını sizi nasıl etkiledi? Bu süreçte çalışma hayatınız nasıl biçimlendi; günlük rutinleriniz, müşteri ilişkileriniz, şirket içi iletişimleriniz vb ne yönde devam etti?

Salgının ilk günlerindeki şaşkınlık ve belirsizlik bir süre sonra yerini yeni bir rutin oluşturmamıza bıraktı. Hem ev hem de iş rutinlerimizi yeni düzene adapte ettik. Yüz yüze yaptığımız müşteri ziyaretlerimizi online platformlara taşıdık.

ACENDIS’in salgın döneminde aldığı tedbirler nelerdir?

Ofis çalışanlarımızın mümkün olduğunca home office olarak çalışmasını sağladık. Bazı arkadaşlarımız dönüşümlü ofise gelip işlerin aksamaması için elinden geleni yaptı. Fakat bu süreçte en büyük özveri teknik serviste çalışan arkadaşlarımızındır. Löweinsten Medical’e ait Türkiye’nin birçok yerine dağılmış başta ventilatör cihazları olmak üzere sorumluluğumuzdaki tüm medikal cihazlara servis hizmeti vermeye devam ettiler. Bunu yaparken fiziksel tüm koruma önlemlerini almalarını sağladık.

Hastanelerin salgın sürecinde sizden beklentileri neler oldu? İhtiyaçlarında değişiklikler meydana geldi mi?

Salgının ilk günlerinde özellikle de tüm hastanelerin pandemi hastanesi olarak kabulünden sonra ventilatörler ve anestezi üniteleri cihazlarının bakım ve onarımlarıyla ilgili yoğun bir geri dönüş almaya başladık. Hizmet kalitemizden ödün vermeden tüm talepleri karşılamaya çalıştık.

Acendis Logo

Pandemi süreci kurumunuzu ekonomik açıdan nasıl etkiledi? Şirketinizin istihdamında azalma oldu mu? Çalışma kadrolarında veya yönetim biçiminde yenilikler, farklılıklar meydana geldi mi?

Her sektörde olduğu gibi sağlık sektörü de ekonomik olarak etkilendi bu süreçte. İlk olarak hastaneler rutin ameliyat ve poliklinik hizmet sayılarında büyük düşüşler yaşadı. İnsanlar acil durumlar dışında hastane ihtiyaçlarını ertelemeye başladı. Bu düşüş bizim gibi şirketlere bakım ve onarım hizmetlerinde indirim talebi olarak geri döndü. Ayrıca hastaneler de kendi mali yapılarını dengelemek için yatırımlarını bir süreliğine durdurdu. Tüm bu gelişmelere rağmen ACENDIS istihdam kaynaklarında herhangi bir düzenlemeye gitmedi. Bir azalma olmadan tüm çalışma arkadaşlarımızla görevlerimize devam ediyoruz.

Sağlık sektörü paydaşlarını ve özelde kendi iş faaliyetlerinizi göz önünde bulundurarak, “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” önermesine katılıyor musunuz?

Bu ifadeye kısmen katılıyorum. Şöyle ki birçok olağan üstü durum ortadan kalktığı anda eskiye dönmek sanki hiç yaşanmamışçasına eski kaygılar ve yanlışlara düşmek insanın doğasında var. Fakat şuna eminim ki sağlığın değeri, sağlık çalışanlarının kıymeti hiç unutmayacağımız şekilde belleklerimize kazındı. Tabi ki bu durumun bize kattığı öğretiler olacak sektörümüzde, belki hastanelere izole olabilecek departmanlar eklenecek, yoğun bakım kapasiteleri arttırılacak vs vs.

Pandemi dolayısıyla, sağlık dışında farklı bir sektörde görev yapıyor olmayı diler miydiniz?

Yaptığım işi ve mesleğimi seviyorum. Yıllar önce yaşadığım büyük bir sağlık sorunu sonrasında biyomedikal mühendisi olmaya karar vermiştim. İnsanlara bir ucundan bile olsa yardım edebildiğimi düşünmek çok güzel bir duygu.

Dijitalleşme çalışma hayatınıza nasıl yansıyor? Müşteri ilişkilerinizi sürdürülebilmeniz yönünde dijital olanaklar sizin için ne kadar yeterli, ihtiyaçlarınızı ne derece karşılıyor?

Pandemi öncesinde telefon, işimin ayrılmaz bir parçasıydı. Bu süreçten sonra telekonferanslar, video konferanslar yer bulmaya başladı iş hayatımızda. Pandemi bitse de bu nimetlerden yararlanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Ama ne olursa olsun işimizin bir parçası insan ilişkisiyse yüz yüze iletişimin yerini hiçbir şeyin dolduramayacağını düşünenlerdenim.

Pandemi sırasında, sektörünüzü ve kendi faaliyet alanınızı gözden geçirdiğinizde, sunduğunuz hizmetlerin (ürünlerinizin) değişmesi/farklılaşması kısaca yeniden şekillenmesi gerektiğini düşündünüz mü? Pazarlama, satış, müşteri ilişkileri, hastane proje yönetimi vb süreçler açısından iş yapma süreçlerinizde revize edilmesi gereken neler olabilir?

Hastane planlamalarında bazı değişiklikler olacağını düşünüyorum. Yoğun bakım ve acil yapılanmaları kapasiteleri gibi… Bu bizim müşteriye sunduğumuz çözümleri de değiştirecektir.

Gözlemlediğiniz kadarıyla, hastaneler bu salgın sürecinden sizce neler öğrendi? Hizmet sunumlarında, teknolojik donanımlarında, personel yönetiminde yenilikler, farklılıklar olabilir mi?

Ülkemizin en büyük şansı bu süreçte canla başla çalışan sağlık personelidir. Hastanelerin çıkarabilecekleri en büyük pay insan kaynağına vermeleri gereken önem olmalıdır kanaatindeyim.

Pandemi sonrası sizce sağlık turizmi nasıl şekillenecek? Özel hastanelerin sağlık turizminde yeni imkan ve olanakları neler olabilir? Ülkemiz pandemi sürecini çok iyi yönetmiş ve dünyadaki birçok gelişmiş ülkenin yaşadığı sıkıntılı süreçleri yaşamamıştır. Tüm dünya tarafından izlenen bu süreç sayesinde Türkiye sağlık sektörüne güvenin arttığını düşünüyorum. Bunu ilerleyen zamanlarda sağlık turizmindeki geri dönüşlerle de göreceğiz.