“Üniversite hastaneleri ayrı ayrı yapılarda değil, birlik çatısı altında faaliyet gösteren bir yapıya kavuşturulmalı!”

Onur Akgün

Ege Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Onur Akgün, 11 Aralık 2019 günü Ankara’da yapılan 5. Tıbbi Tedarik Kongresinde yaptığı konuşmada, üniversite hastanelerinde yapısal bir reforma gidilmesi gerektiğini söyledi. Üniversite hastanelerinin ayrı ayrı yapılarda hizmet veren değil, birlik çatısı altında faaliyet gösteren bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade eden Akgün, “Hizmet sundukça zarar eden ve borçlanan, basit ve kısa süren işlemlere ağırlık vermeye yönelmek zorunda bırakılan üniversite hastaneleri, 4 milyar TL’yi aşmış borçlarıyla işletme olarak yönetilemez hale gelmiş vaziyettedir. Tamamen sosyal fayda amaçlı bile olsa işletmeye tahsis edilen kaynakların topluma maksimum sağlık faydasını üretebilmesi için işletme mantığı ile çalışması ve yönetilmesi bir zorunluluktur. Hastane idaresinin tamamen tıp kökenlilerden oluşması ve İyi bir iktisadi yönetimin olmaması hastaneleri kısa sürede mali güçlüğe sürüklemektedir” diye konuştu.

Çözüm Önerileri Neler?

Akgün, üniversite hastanelerinin tedarik sorunları ve geleceğine ilişkin 3 aşamadan oluşan çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı.

  • Üniversite hastanelerine Maliye Bakanlığından sürekli ek ödenek aktarılarak negatif mali durumlarının pozitife çevrilmesi ve açıklarının kapatılması;
  • Üniversite hastanelerinin verimliliğini artıracak yeni bir yapıya kavuşturulup kendi olanaklarıyla varlığını sürdürecek şekle sokulması (Üniversite hastanelerinin tek bir birlik çatısı altında mali ve yönetsel dayanışmasının sağlanması)
  • Üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri ile işletmesinin Sağlık Bakanlığınca yapılması, eğitim ve araştırma fonksiyonlarının üniversite ile afiliasyon şeklinde yürütülmesi.