sema turan
Sema Turan

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen 19. Ulusal Kongresi ve 11. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, 9-12 Kasım 2022 tarihlerinde Cornelia Diamond Resort Hotel, Antalya’da düzenlendi.

Ulusal ve uluslararası alanda yoğun bakım profesyonellerinin bir araya geldiği, bilgi ve deneyimlerini paylaştığı Kongreye Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği Öğretim Görevlisi ve TÜYUD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan Başkanlık yaptı.

11 Kasım 2022, Cuma günü Polifarma sponsorluğunda düzenlenen uydu sempozyumunda, “Yoğun bakımda deksmedetomidin, sedasyonun ötesinde etki” konusu tartışıldı. Kongre Başkanı Prof. Dr. Sema Turan gerçekleştirdiği sunumda şunları kaydetti:

Hastanın Sedasyon Seviyesi

“Uzun yıllardır yoğun bakımda bir grup hastanın sedasyon ihtiyacını biliyoruz. Bundan 20 yıl önce gördüğüm hasta grubu o kadar ağır sedasyon altındaydı ki mortalite oranı yüksekti… Ne yazık ki o hastalarda düzgün bir son kalım sağkalım gerçekleşemiyordu. Hayalimiz hep şuydu: Öyle bir ajan bulalım ki bu ajan, hastanın sedasyon seviyesini istediğimiz şekle getirsin! 

Daha Az Ventilasyon

Yapılan klinik araştırmalara göre; deksmedetomidin ile tedavi edilen hastalar ventilatörde daha az zaman harcadı; daha az deliryum yaşadı; daha az taşikardi ve hipertansiyon geliştirdi. Deksmedetomidinin en önemli yan etkisi bradikardi idi.

img 8117
Polifarma ekibi | TÜYUD Kongresi

Hastalar ve Klinisyen Memnuniyeti

Bizim yaptığımız işte hasta memnuniyeti sonucu çok değerli. Hasta memnuniyeti açısından da deksmedetomidinin oldukça yararlı olduğunu görüyoruz. Hasta kendi kontrolünü kaybetmemiş oluyor. Bir yoğun bakımcı olarak böyle bir hasta görmekten mutluluk duyuyorum. Aynı şekilde klinisyenlerin de memnuniyet oranının yüksek olduğunu vurgulamak isterim.

Avantajları Nelerdir?

Güvenilirlik, analjezi, hasta ve klinisyen memnuniyeti açısından deksmedetomidinin midazolama göre avantajları olduğunu ifade etmek isterim. Lokal anestezi kullanımı ile birlikte deksmedetomidin prosedürel sedasyon için midazolama iyi bir alternatif sağlıyor. 

Ekonomik Değerlendirme Parametreleri

Yoğun bakım hastalarında deksmedetomidinin ekonomik değerlendirme parametreleri şöyledir:

Dozu ve uygulama süresi, yoğun bakımda kalış süresi, hastanın mekanik ventilatörde kalış süresi, deliryum insidansı, hastanın deliryumda kaldığı süre, ajitasyon insidansı hastaların ajite olduğu süre.

Cost-Effective Bir Yaklaşım İçerisinde Olmalıyız

Deksmedetomidin kullanılan grupta mekanik ventilatörde kalma süresinin kısalması, deliryum prevelansının düşük olması ve bunlara bağlı olarak yoğun bakımda ve hastanede kalış süresinin kısalması ekonomik olarak tasarruf sağlar. Hastanelerin yoğun bakım yatakları çok değerli olmaları yanı sıra pahalıdır. Cost-effective bir yaklaşım içerisinde olmalıyız. Her ajanı kullanırken ilaca verdiğiniz para ile elde ettiğiniz sonuç arasındaki ilişkiyi iyi değerlendirmemiz gerekir.”

12
Polifarma ekibine, Kongre ekibi tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.