Osman Hayran
Prof. Dr. Osman Hayran

PROF. DR. OSMAN HAYRAN: “HALK SAĞLIĞI FAALİYETLERİNİ YOKSULLAR – MARJİNAL KESİMLER; KLİNİK HİZMETLERİ İSE VARLIKLI – GÜÇLÜ KESİMLER İÇİN GÖRME YANILGISINDAN KURTULMA ZAMANI GELMİŞTİR”

OHSAD Kurultayında yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Hayran, pandemi sonrası halk sağlığı ve mali sürdürülebilirlik konusunda bir sunum yaptı. Prof. Dr. Osman Hayran şunları kaydetti:

Sürdürülebilirlik; devletler, şirketler ve kurumlar için aksesuar niteliğinde görüntüyü kurtarma amaçlı bir yaklaşım değil temel bir strateji olmalıdır. Sağlık konusu özellikle kamu halk sağlığı, sıradan bir hedef olmanın ötesinde sürdürülebilirliğin asli bir bileşeni olmalıdır. Halk sağlığı faaliyetlerini yoksullar – marjinal kesimler; klinik hizmetleri ise varlıklı – güçlü kesimler için görme yanılgısından kurtulma zamanı gelmiştir. Her anlamda sürdürülebilir kalkınma için sağlık asli bileşen olmalı; sağlıklı bir gelecek için birinci basamak sağlık hizmetlerine, temel sağlık hizmetlerine yatırım yapılmalıdır.

“Hastalığı Değil Sağlığı Yönetmeliyiz”

11. Kalkınma Planı Sağlık Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu raporunda vurgulandığı gibi; toplumun sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve halk sağlığı uygulamaları gibi hususlara yer verilerek hastalığı değil sağlığı yönetmeye yönelik çalışmalar planlanmalıdır. Birinci basamak sağlık hizmetleri hem vatandaşın hem de çalışanın gözünde cazip hale getirilmelidir; etkili ve işleyen bir sevk zinciri kurulmalıdır.