Salih Kenan Şahin
Salih Kenan Şahin

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından 16-19 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenen 11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantısında; Sağlık Turizminin Geleceği, USHAŞ, Devlet Teşvikleri ve Turquality oturumunda konuşan, USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salih Kenan Şahin, sağlık turizmi politikalarının tüketicilere güven verebilmesi için şu hususlar üzerinde çalışılması gerektiğini anlattı:

“Güvenilir veri ve bilgiye dayalı yönetişim, güçlü otomasyon altyapısı, entegre ve hızlı dijital sistemler, hizmet sunucularına yönelik kalite ve akreditasyon merkezli sürekli iyileştirici şeffaf sistemler, bilimsel akademik destekler, insan kaynağını geliştirici uygulamalar, komplikasyon malpraktis ve seyahat sağlık sigortası, asistans iş birlikleri, marka oluşturma reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, ülkelerde temsil ve organizasyonel yapılar, ödeyiciler sigorta şirketleri ve fonlarla kurumsal anlaşmalar, kamunun finansal destek ve teşvikleri konusunda güven sağlamalıyız.”