Dr. Ertuğrul Eğin

6 – 8 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 8. Sağlık Zirvesinde konuşan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ertuğrul Eğin, özel sağlık sektöründe istikrar arayışına ilişkin şunları kaydetti:

“Kişisel görüşüm şöyle: Temel felsefe olarak biz sağlık hizmeti sunucusuyuz. Kar güden işletme olamıyoruz, olmamalıyız çünkü bazı hizmetler kar edilmese de sunulmak zorunda. Öte yandan biz işletme mantığıyla karlılığa zorlandık. Sunduğunuz hizmetten zarar edebilirsiniz ama onun finansmanı için başka kaynak bulabilirsiniz.

Yeni Bir Planlama Metni Yazalım

Planlama, kamu için eksiğin tamamlanması idi; özel sektör içinse bulunduğu durumda sürdürülebilirliği sağlamak adına ona belli hedeflerin gösterildiği bir dönemdi. Planlama tıpkı bir çarık gibi özel sektörün ayağını sıkıyor aslında farkındayım ama kullanma amacı itibariyle özel sektörde planlamayı kontrol altına alma refleksi ortaya çıktı. 2011 yılında ilan ettiğimiz planlamayı 2019’daki duruma gelinceye kadar bir ilerleme raporu haline getirelim. Yeni bir planlama metni yazalım. Madem konumuz istikrar; 2020 – 2025 özel sağlık vizyonunu beraber hazırlayalım. Ortak metin yayımlayalım ve önümüzdeki 5 yıl boyunca biz sizden siz bizden şikayetçi olmayalım!”