“PANDEMİ İLE HASTANELERİN HİZMET SUNUMUNDA DA DEĞİŞİKLİKLER MEYDANA GELDİ. EVDE BAKIM HİZMETLERİ, ONLİNE HİZMETLER, TELESAĞLIK ÖN PLANA ÇIKTI. DİJİTALLEŞME DAHA DÜŞÜK HASTA HACMİNİ DE BERABERİNDE GETİRDİ. EKONOMİK OLARAK OLUMSUZ ETKİLENDİK ELBETTE VE BUNUN DEVAM EDECEĞİ ORTA VADEDE DE AÇIK”

Ismail Hizli7
İsmail Hızlı

8 Ekim 2020 günü başlayan 9. Sağlık Zirvesine katılan Medipol Sağlık Grubu Satınalma Müdürü İsmail Hızlı konuşmasında tedarik zinciri yönetiminde hastane yaklaşımına odaklandı ve şunları kaydetti:

“Pandemi ile birlikte düşük ve orta düzeydeki malzemenin önem arz ettiği bir süreç yaşıyoruz. Hasta sayılarında ciddi artışlar olsa da son dönemde sektörde artan ürün gamları covid testleri, cerrahi eldivenler, maskeler, solunum cihazları ve dezenfektan grupları oldu. Lojistiğini iyi kurgulayan hastaneler bu süreçte çok fazla zorluk yaşamadılar. Satın alma, hastanelerin sadece siparişlerini veren bir birim olmanın ötesine geçti ve pandemi ile birlikte stratejik öneme sahip oldu. Kaynak yönetimi açısından kuruma değer katan bir fonksiyon sergiledik.

Covid-19 pandemisi tüm tedarik zinciri faaliyetlerinde eşi görülmemiş bir refleks getirdi açıkçası… Ülkemizin sağlık paydaşları bu sınavı başarıyla geçti. Bununla birlikte sağlık sektörü paydaşları için malzeme ihtiyaç planlaması (MIP) sürecinin artık bir zorunluluk olduğunu ortaya koydu.

Dijitalleşme ile Düşük Hasta Hacmi

Öte yandan hastanelerin hizmet sunumunda da değişiklikler meydana geldi. Evde bakım hizmetleri, online hizmetler, telesağlık ön plana çıktı. Dijitalleşme daha düşük hasta hacmini de beraberinde getirdi. Ekonomik olarak olumsuz etkilendik elbette ve bunun devam edeceği orta vadede de açık.

‘Değer Katma’ Yerine ‘Fiyat İndirimi’

Genel olarak tedarikçi ilişkileri ‘değer katma’ yerine ‘fiyat indirimi’ perspektifi ile şekillendiğinden dolayı tercih edilen yaklaşım tedarikçi karşısında kontrolü elinde bulundurup dominant olma esasıdır. Burada dominant olma imkanını sağlayan tedarikçinin hevesidir.

İyi Bir Kaynak Yönetimi İçin

Sağlık işletmelerinde kaynak yönetimi için depo otomasyonu ve teslimatına odaklanalım; verimlilik ve çevikliğe odaklanalım; kaynak optimizasyonuna odaklanalım; yetenek ihtiyaçlarını belirleyelim; yetenek geliştirelim; yetenek edinelim ve yetenek performansını arttıralım!”