Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmelikleri 4 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme ile sağlık turizmi alanında hizmet veren ve mükemmeliyet merkezlerinde görev yapan personelin ek ödemeleri artırıldı.
Zor ve riskli branşlarda görev yapan uzman tabipler ile yine riskli alanlarda çalışan tabip dışı personele, hizmet sunduğu alanın özelliklerine göre farklı ek ödeme katsayıları tanımlandı.
Merkezi Hekim Randevu Sistemini (MHRS) etkin kullanan hekimlerin ek ödemeleri artırılarak MHRS ile hasta muayenesini teşvik etme amaçlanıyor. Ayrıca Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerinin ek ödemelerinde de iyileşme sağlandı.

Birlikte Kullanım yönetmeliği ise, Bakanlığa bağlı hastanelerle üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri arasındaki iş birliği alanlarını düzenliyor. En önemli yenilik, artık bir hastanenin birden fazla üniversite ile afiliye olmasına olanak tanınması. Özellikle şehir hastanelerinin birden fazla üniversite ile birlikte kullanımı mümkün olacak.

Bir diğer önemli değişiklik ise, ilgili üniversitenin öğretim görevlileri ve diğer personeli ile bundan böyle sözleşme imzalanacak olması. Sözleşme süresi en fazla üç yıl olacak ve süre sonunda tekrarlanabilecek. Bu sözleşmelerde, öğretim görevlilerinin hizmet sunumu, eğitim ve bilimsel araştırmalara yönelik hedefleri belirlenecek ve yıllık değerlendirmeler yapılacak.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız

Ek Ödeme Yönetmeliğinin eki için tıklayınız

Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız