18 Ayrı Yoğun Bakım Ünitesi Verileri Analiz Ediliyor

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı Özet Raporu Yayınlandı. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığının yayınladığı rapordaki sürveyans verileri Türkiye genelinde ve dört kurum tipi bazında (Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Özel Hastaneler) değerlendiriliyor. Belediye Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerine dahil edilmiştir. Üniversite Hastaneleri, Kamu ve Özel Üniversite Hastanelerini içeriyor.

Raporda 18 ayrı yoğun bakım ünitesinin varlığı dikkati çekiyor. Bu 18 ayrı ünitenin verileri geniş tablolar halinde analiz ediliyor.

Raporun ayrıntılı grafiklerine ulaşmak için tıklayınız:

http://www.thsk.gov.tr/dosya/birimler/mikrobiyoloji_db/duyuru/2017/2016_yili_ulusal_hastane_enfeksiyonlari_ozet_raporu.pdf