Üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması kapsamında, 13 Haziran 2017 tarihinde, ilaç sektörü temsilcileriyle İstanbul ve yakın çevresindeki üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) bir araya geldi. Toplantıya Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK yetkilileri de katıldı.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ve Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı Murat Barlas, konuşmasında, “Geçtiğimiz yıl sonunda, Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformunu kurduk. Amacımız, biyoteknoloji alanında endüstrimizin yetkinliğini ve rekabet gücünü artırmak, ülkemizde bu alanın gelişimine daha etkin katkı sağlamak. Firmalarımız da, endüstrimizi bu alanda geliştirmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Uzun vadeli bakış açısıyla, yüksek maliyetli yatırımlar yapıyorlar. Tüm dünyada üniversite-sanayi işbirlikleri, Ar-Ge’nin tetikleyicisi durumunda. Endüstrimizin çalışmalarının başarısında da, bu işbirliklerinin kritik önemde olduğunu biliyoruz. Etkinliğimizi gelecek dönemde diğer illeri ve TTO’ları kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.