“YAPILABİLİYORSA SAĞLIK TURİZMİ, KAMU HASTANELERİNDE DE YAPILSIN AMA BURADAKİ ARKADAŞLARIMIZA MALİYE BAKANLIĞINDAN MAAŞ ÖDEYEREK, KİRASINI DEVLETE ÖDETTİREREK SAĞLIK TURİZMİ YAPILMASIN. MALİYET MUHASEBESİNE TABİ OLMADAN YAPILACAK BİR SAĞLIK TURİZMİ, SAĞLIK TURİZMİNİN SONUNU GETİRECEKTİR VE ÖZEL SEKTÖRÜ BİTİRECEKTİR”

Ekran Goruntusu 2020 12 17 141620

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantılarının On Birincisi 16-19 Aralık 2020 tarihleri arasında online düzenlendi.

OHSAD Kurultayında yapılan sağlık turizmi oturumunda yer alan OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Reşat Bahat şunları kaydetti:

“Turizm kapsamında ülkemize gelen hastanın sigortasının olması gerekli… Devlet güvencesi çok önemli… Belirlenen standartlardaki hastaların hastanelere gelmesi, geri bildirimlerde bulunması yönünde bilgilendirme yapılmalıdır. Dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Türkler için ülkemiz cazibe merkezi haline dönüştürülmelidir. Bu işleri yapabilmemiz için doktora ihtiyacımız var… Hastane yatağına, modern ve depremlere dayanıklı binalara, farklı ve çeşitli branşlara, tıp dallarında hizmet vermeye ihtiyacımız var. Bizlere hastane yatağı, teknoloji verilebilir ama doktor verilemez.

Sadece Sağlık Turizmi için…

 “İNSANLAR BİR ÜLKEDEN DİĞERİNE SADECE ESTETİK İÇİN DEĞİL DAHA AĞIR OPERASYONLAR İÇİN DE GEÇİYORLAR. DOLAYISIYLA BU HİZMETİ VERECEK DOKTORLARA İHTİYACIMIZ VAR. SADECE SAĞLIK TURİZMİ İÇİN, ÜNİVERSİTEDEKİ BİR HOCAYI YARI ZAMANLI ÇALIŞMAYA NEDEN GEÇİRMİYORUZ?”

Tam Gün Yasası ile kamuda görev yapan hekim özel muayenehane açması yasaklandı fakat üniversitede nitelikli işler yapan bir hocayı mesai dışında yarı zamanlı çalışmaya neden geçirmiyoruz? Neden bunu tartışmıyoruz? Sadece sağlık turizmi için diyorum… Başka hastalar için değil… İsterse bu hizmeti için üniversiteye ödeme yapalım, devlete ödeme yapalım. İnsanlar bir ülkeden diğerine sadece estetik operasyonlar için değil kalça protezi, kemoterapi, kanser ameliyatları, nükleer tıp için de geçiyorlar. Dolayısıyla bu hizmeti verecek doktorlara ihtiyacımız var.

“En Az 500 Hastaneye İhtiyacınız Var!”

“BEN, TÜRKİYE’NİN SAĞLIK TURİZMİNDEN EN AZ 20 MİLYAR DOLARI EN AZ 500 UZAY ÜSSÜ GİBİ ÖZEL HASTANE İLE YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Türkiye’de 567 hastane var. Ama bunların hepsinin bulunduğu en fazla 20 hastane var. Tüm sağlık turizmini, 1,5 – 2 milyar doları yapıyoruz ama 20 milyar dolar turizm hedefine 20 hastane mi ile ulaşacaksınız? En az 500 hastaneye ihtiyacınız var.

Yanlış anlaşılmasın ben sağlık turizmini çok yoğunluklu yapan bir grubun başındayım. Ama bu pastayı bizim bir yerlere tek başımıza veya birkaç arkadaşımızla taşıma imkanımız yok. Burada ülke meselesi var. Ben, Türkiye’nin sağlık turizminden en az 20 milyar doları en az 500 uzay üssü gibi özel hastane ile yapacağını düşünüyorum. Kamuda yapılabiliyorsa sağlık turizmi kamu hastanelerinde de yapılsın ama buradaki arkadaşlarımıza Maliye Bakanlığından maaş ödeyerek, kirasını devlete ödettirerek sağlık turizmi yapılmasın. Maliyet muhasebesine tabi olmadan yapılacak bir sağlık turizmi, sağlık turizminin sonunu getirecektir ve özel sektörü bitirecektir.”