Türkay Ufuk Eren

Volitan Danışmanlık Kurucusu ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Türkay Ufuk Eren, klinikiletişim’in Ocak sayısına verdiği röportajda, 2017 yılını değerlendirdi.

“Önümüzdeki 5 yılda sağlık sektörü büyüyecek, GSMH’nın büyüme hızının bir miktar üzerinde büyüyecek ama şunu görüyoruz ki kamudaki büyüme daha fazla olacak. Bunu da şehir hastaneleri gibi kamu yatırımları tetikleyecek. Sağlık Bakanlığı şehir hastaneleri ihalelerini devam ettirirse önümüzdeki 5 yılda sağlık sektöründe büyüme daha çok kamuda görülecektir. Özel hastaneler yeni ruhsat verilmemesi nedeniyle büyümesi sınırlı; daha çok yenileme, başka ruhsatları alarak el değiştirme olabilir.

Özel sağlık sektöründe yıllık yüzde 4-5 oranında bir büyüme hızı olacağı tahmin ediyoruz. Çünkü ülkemizin sağlık sunumuna baktığınızda yüzde 80 kamudur, geri kalan özel sektördür. Bu oranın korunması da bir politika haline geldi.

2017, özel sağlık sektörü açısından çok da hareketli bir yıl olmadı aslında… Hastanecilik açısından baktığımızda; geçtiğimiz yılı el değiştirmeler, zincir hastanelerin bir miktar büyümeye devam etmesi, başkalarının ruhsatlarını alarak veya birleştirerek yeni hastaneler açılması şeklinde özetleyebiliriz. Bunun dışında özel sağlık sektöründe çok fazla yeni hastane açılımı olmadı. 2017, özel sektör hastanecilik açısından büyüme yılı olmadı, peki 2018 olabilir mi? 2018’de özel sağlık sektöründe çok fazla büyüme beklenmeyebilir. Biz Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP) toplantılarımızda da istatistiksel verilerle bunu ifade ediyoruz.

Büyük Sağlık Gruplarının Halka Arzı
Satın alma-birleşme açısından bakarsak, 2017 yılında, hastanecilik alanında benim radarıma giren bir örnek yok. En son büyük proje Acıbadem Sağlık Grubunun Bulgaristan’daki City Clinic Tokuda Hospital’ı bünyesine katması idi. Bu da zaten 2016’da gerçekleşti. Memorial ve Medical Park’ın halka açılması beklentisi var, Ocak ayında bu gerçekleşecek sanırım. Bu enteresan bir konu… Çünkü bu arz işlemi, Türkiye’de özel sağlık sektörüne duyulan güveni gösterecek. Çok önemli bir turnusol kağıdı işlevi görecek diye düşünüyorum. Merakla bekliyoruz.

Şehir Hastanelerinin Özelleştirilmesi Yönünde Sinyaller Var
Şehir hastaneleri özel sektör tarafından yapılıyor. İhaleyi alan yüklenici ki özel sektör şirketi o hastanenin 18-19 farklı hizmetini de beraberinde sağlamak durumunda. Şehir hastanelerinin özelleştirilmesi konusunu TÜSAP’ta da tartışıyoruz; özelleştirilmesi konusunda olumlu görüşler bir hayli fazla. Bu tabi radikal bir değişim olur. Bu yönde bir takım sinyaller alınıyor. İlerde iyi bir geçiş yapılırsa neden olmasın? Kamu bu konuya yarı kapalı, yarı açık bir durumda… Bu ne demek? Yıllardır kamu hizmet alım ihaleleri yapıyor. Laboratuvar, görüntüleme, radyoterapi gibi alanları çoğunlukla özel sektör işletiyor. Bu alan daha da genişleyebilir, özel sektör ameliyathaneleri de, yoğun bakım ünitelerini de işletebilir, zamanla büyüyebilir. Bunun doğruluğunu yanlışlığını şu an tartışmıyorum ama gidişat, benim gördüğüm hava, daha fazla klinik alanın işletmesinin özele açılabileceği yönünde. Kamunun daha fazla regülasyon ve denetim işi yapması ve işletmeyi de özele vermesi konusunda düşünceler var.”