Mehmet Atasever

10 yıla yakın Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını ve 1 yıla yakın Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve yaklaşık 1,5 yıldır Kamu İhale Kurul Üyesi olan Mehmet ATASEVER editörlüğünde “Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Rehberi” hazırlandı. Bu çalışmada hizmet alımları ile ilgili merak edilen konulara ulaşılabilir. Hizmet alım ihalelerinin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiğinin detaylı bir şekilde anlatıldığı çalışma her kademedeki sağlık yöneticileri, hizmet alım ihalelerine giren istekliler ve diğer ilgililer için rehber niteliği taşıyor.

Kitap, hizmet alımları ile ilgili teorik bilgileri ve güncel mevzuatı pratik işleyişe göre detaylı bir şekilde anlatıyor.

Sağlık idarecileri dışında hizmet alım firmaları için de önemli bir kaynak olan çalışmada hizmet alım ihalelerinde dikkat edilecek hususları ve ilgili güncel KİK kararlarını bulmak mümkün…

Türkiye sağlık sektöründe ilk kez yapılan bu çalışmada; Türkiye’de sağlık sektöründe hizmet alımları ile ilgili yönetim, Sağlık Bakanlığı ve kamu ihale mevzuatı, muhasebe ve ödeme işlemleri ile ilgili uygulamaya yönelik detaylı bilgilere ulaşılabilir.

İçerikte Neler Var?

“Türkiye sağlık hizmet alımları Rehberi” 11 bölümden oluşuyor. İlk bölümde Türkiye sağlık sistemi,  İkinci bölümde genel bilgiler, üçüncü bölümde görüntüleme hizmet alımları, dördüncü bölümde tıbbi laboratuvar hizmet alımları, beşinci bölümde diğer sağlık hizmet alımları, altıncı bölümde destek hizmet alımları ve yedinci bölümde hastane bilgi yönetim sistemi hizmet alımları detaylı bir şekilde inceleniyor. Sekizinci bölümde, hizmet alımları ihale işlemleri, uygulama ve ödeme işlemleri uygulamada olan yasal mevzuatlar ışığında açıklanıyor. Dokuzuncu bölümde, sağlık hizmet alımları muhasebe işlemleri güncel uygulamalardan yola çıkılarak örnekler kayıtlarla birlikte anlatılıyor. Onuncu bölümde, Türkiye’de hizmet alımlarının finansmanı ve harcamaları inceleniyor. Çalışmanın son bölümünde, hizmet alımlarının alt işverenlik, muavaza ve kıdem tazminatı konusu değerlendirilerek,  SWOT analizi yapılıyor.

“Bu Rehberin Yokluğunu Bugüne Kadar Yaşadık”

Dr. Hasan Çağıl

Kitabı değerlendiren Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Sağlık Danışmanı Uzm. Dr. Hasan Çağıl, şunları kaydetti:

“Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programın hayata geçirilmesi ve sağlık hizmetleri gelişiminde verilen hizmetleri; daha verimli, etkili ve kaliteli sunabilmek için hizmet alım uygulamaları yaygınlaştırılmıştır. Mehmet Atasever editörlüğünde hazırlanan Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Rehberi sağlık hizmet sunumunda önemli bir boşluğu doldurmuştur. Sahada yıllarca bu kitapta yazanları anlatmış ve rehberlik etmiş biri olarak böyle rehber bir kitabın yokluğunu bugüne kadar yaşadık. Sağlık hizmet alımları ile alanında yapılmış ilk çalışma olan Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Rehberini her kademedeki sağlık yöneticilerine tavsiye ederim. Sağlık hizmet alımlarında pratik işleyişe uygun olarak ve başvuru rehberi olarak hazırlanmış bu kitabın sağlık yöneticileri ve hizmet alım firmaları için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Uzm. Dr. Hasan Çağıl hakkında:

Uzm. Dr. Hasan Çağıl, Sağlık Bakanlığında uzun yıllar başhekimlik, baş saha koordinatörlüğü, iki yıla yakın bir süre SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Müsteşar yardımcılığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurucu başkanlığını yapmıştır. 2017 yılında emekli olan Çağıl halen Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Sağlık Danışmanı olarak görev yapmakta olup, Türkiye’nin sağlık alanındaki başarılarını uluslararası alana taşımakta ve bu anlamda ülkemiz için çok önemli bir görev yapmaktadır.

Kitaba Nobel Kitap’tan ulaşılabilir.
https://www.nobelkitap.com/turkiye-saglik-hizmet-alimlari-rehberi-349772.html
T: 0(312) 418 20 61 F: 0(312) 418 30 20   Satın Alma;  [email protected]