Acıbadem Sağlık Grubu Satın Alma Direktörü Hakan Evsine:

“Acıbadem’in tüm satın almalarını merkezi olarak yönetiyoruz. Yurtdışında da hastanelerimiz var, bazı ürünlerin ithalat ve ihracatını sağlıyoruz. Çok farklı malzemeler alıyoruz. Ameliyatlarda kullandığımız malzemeler, basit sarflar var. Resmi olarak bir ecza deposuyuz aynı zamanda. Satın alma, birçok disiplini bir arada yönetmeniz gereken bir yer. Tabi ki maliyet önemli… Biz Acıbadem’de satın almaları alt disiplinlere bölerek yönettik. Alt uzmanlıklar yarattık. Hastanelerdeki depoların yönetimleri de bizde! Grup olarak biyomedikal hizmetler de bana bağlı.

Tedarikçilerimiz var, merkez satın almacılarımız var. Samandra’da merkez bir depomuz var. hastanelerin her birinde an depolarımız var ve nihayetinde servis depolarımız var. Oracle ve hastane grubumun kendi yazılımı olan bir sistemle yönetiyoruz. Bu iki yazılım tamamen entegre vaziyette.

Büyük bir sağlık sisteminin tedariğini yapacaksanız iyi bir kurumsal kaynak planlama (Enterprise Resource Planning – ERP) sisteminiz olacak. ERP sistemini de ihtiyacımıza göre devamlı geliştiriyoruz.

Merkez depoyu tedarikçilerimiz besliyor. Buradan hastanelerdeki ana depolara sevk ediliyor. Bu şekilde besleniyor. Hemşire ve hekimlerle takım oyunu oynayarak satın alım yapabilirsiniz, tek başına sözkonusu olamaz.”

Medicalpark Tedarik Yönetimi Direktörü Mustafa Işık:

“Hastanecilik sektöründe, satın almacılık marifetiyle yapılan alım oranları toplam alımların yaklaşık yüzde 40’ına tekabül ediyor. Yüzde 40 ciddi bir oran. Basit bir örnekle ifade etmek gerekirse; 1 dolarlık satın almada yapılacak bir iyileştirme aslında 2,86 dolarlık ciro getirmeyle eş değerde olabiliyor. 500 bin TL satın almada yapılacak bir iyileştirme 1 milyon 400 bin TL’lik gelir artışıyla eş değerde. Bu, bire üç kuralı olarak geçiyor. Satın almada bir birimde yapılacak iyileştirme nakit akışına etki etmektedir.

SGK odaklı bir hastane varsayalım. Toplam gelirinin yüzde 65’ini SGK oluşturuyor. En büyük gider kalemi doktorlar sonra personel ve üçüncü sırada ilaç malzeme harcamaları geliyor.

Stratejik Satın Alma Nasıl Olur?
Talebi önceden tahmin eden ve bütçe odaklı talebi yönlendiren doğru fiyat stratejilerini planlayan ve organize eden anahtar tedarikçiyi seçen koruyan ve geliştiren, bunları ERP sisteminde takip edebilen ve en kritiği de bunu sürdürülebilir haliyle işi sonuçlandıran bir yaklaşım olarak ifade edebiliriz.

Medicalpark’ta merkezi depo yok, 31 hastanenin kendi içinde depolar var. Merkezden yapılan anlaşmalar sisteme tanımlanıyor, bu anlaşmalı kurallara göre mevcut yazılımımızda hastaneler sipariş veriyor. Lojistik süreci tedarikçiler sahipleniyor. Teslimat maliyetini üstleniyorlar.

Satın Alımda 4 Sınıf
1987 yılında geliştirilen bir matriksten bahsetmek isterim; ürünler 4 sınıfa yerleştiriliyor. Kaldıraç, stratejik, önemsiz ve darboğaz ürünler olarak tanımlanıyor. Kaldıraç ürün; çok sayıda tedarikçi tarafından pazarda satışı yapılan ürünler; basit tıbbi sarflar mesela bu grupta.

Stratejik ürünler için seçilmiş tedarikçiler var. Yüksek derecede bağımlılık sözkonusu, onkolojik ürünler gibi. Kritik ve yüksek alımların ön planda olduğu bir alandan bahsediyoruz. Önemsiz ve rutin ürünler kolaylıkla temin edilen ürünler, temizlik ve kırtasiye grupları gibi. Darboğaz ürünler, az sayıda tedarikçisi var ve ürün sayısı da az. Çok fazla tedarikçi alternatifiniz yok, o ürünü o tedarikçiden almak durumundasınız. Hastane ürünlerinizin hangi kategoride ne kadar ürün tükettiğinizi bilebilmeniz gerekiyor.”

Medipol Sağlık Grubu Satın Alma Direktörü İsmail Hızlı:

“Medipol Üniversitesi eğitim grubu ve sağlık grubu olarak 2 ayrı başlıkta takip ettiğimiz satın alma organizasyonumuz var. Merkezi alım yapıyoruz.

Satın alma yönetiminde 4.0 uygulamalarından bahsetmek isterim: Satın alımlarda ‘ucuz’ kavramı yerine ‘değer’ kavramını öne çıkartıyoruz. Büyük hastane gruplarını hariç tutarak, hastanecilik sektörünün satın alma ve tedarik yönetiminde 3.0 olduğunu ifade edebilirim. Medipol 4.0 uygulamalarını hayata geçiriyor. Sağlam bir altyapımız var.

Sağlıkta 4.0’da iki ana başlık öne çıkıyor: Sıfır risk ile operasyonların yapılması ve giyilebilir teknoloji. İlki hastane içi ve diğeri dışıyla ilgili… Medipol’de sıfır risk ile operasyona yönelik; ameliyathanede paket maliyetlerin standardize edilebilmesi amacıyla, her birimle tek tek görüştük ve her ameliyat için paket hazırladık. Bu paketler ameliyatlardan önce hazırlanıyor, barkodlanıyor ve ameliyathaneye ulaştırılıyor. Malzeme standardımızı bu şekilde oluşturduk.

Yalın hastane benim hayat felsefemi değiştiren bir olgudur. İsrafı engelleme ve insana saygı üzerine kurgulanıyor. Departmanlar arası tabuları yıkarak ekip çalışmasını ön plana koymamızı ifade ediyor. Hastanenin kalite süreçlerini de iyileştiriyor. Medipol’de yalın yönetim uygulamalarının çoğunu hayata geçiriyoruz.”

Memorial Sağlık Grubu Satın Alma Direktörü Doğan Tatari:

“Lojistik konusunda şöyle bilgi vereyim: İstanbul’da ve Antalya’da dağıtım merkezimiz var. Ürünlerin bir kısmını dağıtım merkezine alıp hastanelere dağıtıyoruz. Bir kısmını direk hastanelere sevk ettiriyoruz. Ürünün hacmi, tüketim durumun göre hareket ediyoruz. Takibini yaptığımız 8 bin kadar stoklu kalem var. 800 farklı depolar var takip ettiğimiz. Sistem üzerinde de 60 binden fazla kalem var. Bilgi sistem desteği burada çok önemli.”