Dr. Reşat Bahat

Sağlık Kurumlarının Basamaklandırılmasına İlişkin Genelge ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte ileri düzey hastane adıyla yüksek seviye merkezler tanımlandı. Bakanlığın belirlediği şartlara uyum sağlayarak hizmet standartlarını karşılayabilen hastaneler, 3. Basamak vasfını kazanabilecek. Ayrıca özel hastaneler vakıf üniversiteleri ile iş birliği protokolü imzalayabilecek.

Sözkonusu düzenleme özel sağlık sektöründe tepkiyle karşılandı. OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Reşat Bahat, Yönetmelik’in çok daha planlamacı çok daha katı olduğunu ifade etti.

Bahat, şöyle konuştu:

“Burada bir hayal kırıklığımız var. Yönetmelik yayınlanmadan önce bizimle tartışılmasını ümit ederdik. Yaptığımız toplantıların tamamında da sektörün çok ciddi serzenişi var. Yönetmelik hükümleri çok flu, belirsiz. 3. Basamak şartları çok flu, belirsiz. Bunun mutlaka alt yöneticilerle yol haritası çizilecektir ama ciddi bir memnuniyetsizlik oluştu.

Afiliasyonu avantajlı halde bırakmak gerekirdi. Afiliasyonun maddi avantajını çok doğru bulmuyorum ama afiliasyonun branş bazında avantajlı. Çünkü üniversite olmanız tıp fakültesi olmanız için belli dallara ihtiyacınız var.

Branş ilave edemeyeceksem, hocanın ücretini ben ödeyeceksem, fazla ödeme alamayacaksam, üniversite hastanesi olmanın para dışında hiçbir avantajı olmayacaksa özel hastane olarak ben neden üniversite ile afiliye olayım? Öte yandan ben üniversite ile afiliye olmazsam öğrencileri kim yetiştirecek? Öğrenciler ortada kaldı burada.

Bence para şehir hastanesine de herkese de eşit verilmeli. Nitelikli işlere daha fazla para ödenmeli. SUT fiyatlarının yüzde yüz oranında arttırılmasını ve enflasyona endekslenmesini beklerken bu düzenleme bizlerde şok etkisi yarattı. İkinci problemimiz birinci problem haline getirildi. Çok daha planlamacı çok daha katı bir Yönetmelik oldu.”