YAPAY ZEKA DESTEKLİ “NERVEBLOX” YAZILIMI, ANESTEZİ ALANINDA CE BELGESİ ALAN İLK YERLİ TIBBİ CİHAZ OLARAK DOKTORLARIN HİZMETİNDE! SMART ALPHA TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN NERVEBLOX YAZILIMININ, GAZİ UNİVERSİTESİ HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ TARAFINDAN YAPILAN İLK ÇALIŞMASI, JOURNAL OF ANESTHESIA DERGİSİNDE YAYIMLANDI

img 2617
Utku Kaya & Ozan Biler (Kurucular)

Medikal yapay zeka yazılımı (Nerveblox) fikri nasıl oluştu? Hangi ihtiyaca karşılık üretim süreci başladı?

Nerveblox, periferik sinir bloğu işleminin insan vücudunda yapıldığı bölgelere ait ultrasonografi görüntüleri üzerinde belirli anatomik yapıların yerini ve isimlerini işaretlemek amacıyla kullanılan bir yapay zeka sistemidir. Anatomik yapıların ultrasonografi görüntüsü üzerindeki yerleri renklendirilerek ve anatomik yapının ne olduğu, yani adını, görüntü üzerinde göstererek klinisyene yardımcı olur.

Nerveblox fikri doğrudan hekimlerin ihtiyaçlarından doğdu. USG görüntüsü üzerinde gerçek zamanlı olarak dokuları tanıyan ve görüntüyü iyileştiren bir teknolojinin kullanılması, tecrübesiz ellerde yapılan blok işlemlerinde oluşabilecek komplikasyonların büyük oranda önüne geçeceğini ve hasta güvenliğini arttıracağını öngördük. Üstelik bu komplikasyonların önüne geçilerek, komplikasyonların oluşturacağı maliyetin de engellenebileceği düşüncesiyle Nerveblox için Ar&Ge süreci başlamış oldu.

“ÖZELLİKLE YOĞUN BAKIMDA ULTRASON KULLANIMI GİTTİKÇE YAYGINLAŞIYOR, DOLAYISIYLA YÜZBİNLERCE GÖRÜNTÜ İLE EĞİTİLMİŞ BİR YAPAY ZEKANIN (NERVEBLOX) BU NOKTADA HEKİMLERE DESTEĞİ HEM ETKİLİ TEDAVİ HEM DE MALİYETLERİN KONTROLÜ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ!”

Ağırlıklı olarak hangi branşlar için kullanışlıdır?

Nerveblox içeriğindeki yapay zeka, radyolog olmayan ancak ultrasonografi kullanan ya da kullanmak isteyen hekimler için geliştirildi. Dolayısıyla kullanılabileceği branşlar çok çeşitli olabilir.

Temelde yaptığımız şey ultrason ile muayene veya girişim yapan hekimler için görüntülerin anlamlandırılmasını kolaylaştırmak. Bu senaryonun olduğu alanlardaki tüm hekimler yapay zekadan çok önemli faydalar elde edebilir. Ultrason üzerinde farklı dokuları çok hızlı ve doğru şekilde tanıyabilme yeteneği olduğu için, yoğun bakımda yapılan vasküler girişimler, akciğer muayenesi için de ultrason görüntüsünün anlamlandırılmasında yardımcı olabiliyor. Özellikle yoğun bakımda ultrason kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor, dolayısıyla yüzbinlerce görüntü ile eğitilmiş bir yapay zekanın bu noktada hekimlere desteği hem etkili tedavi hem de maliyetlerin kontrolü açısından çok önemli.

clinic and ultrasound

“NERVEBLOX, ULTRASONOGRAFİK OLARAK AYRIMI ZOR OLABİLEN DAMAR, SİNİR VE KAS YAPILARINI GERÇEK ZAMANLI OLARAK RENKLENDİRİP ETİKETLEYEREK REJYONAL ANESTEZİ EĞİTİMLERİ VE SİNİR BLOĞU UYGULAMALARINDA ANESTEZİ HEKİMLERİNE REHBERLİK GÖREVİ ÜSTLENİYOR”

Yoğun bakımlarda ürün kullanımının avantajları, kolaylaştırıcı özellikleri hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

Nerveblox, insan anatomisinde yer alan sinir, kas, atardamar, toplardamar, tendon ve kemik gibi dokuları otomatik olarak tanıyarak, bu dokuları arayan hekimlere rehberlik görevi üstlenir. Bu yeteneğiyle ultrasonografi-eşliğinde yapılacak işlemlerde ve özellikle radyolog olmayan hekimlerin, yatak başı olarak tanımlanan point-of-care uygulamalarında hekimlere kolaylık sağlar.

Yapay zekamızın en uzman olduğu dokular, anesteziyoloji ve yoğun bakım hekimlerinin ultrasonografi altında görmek istediği vasküler, sinir ve kas iskelet sistemi dokularıdır. Eğer yoğun bakımda bu dokular ile ilgili bir pratik uyguluyorsanız yapay zekâmız işinizi çok kolaylaştıracaktır.

“YÜZBİNLERCE GÖRÜNTÜ İLE EĞİTİLMİŞ YAPAY ZEKA DESTEKLİ NERVEBLOX YAZILIMI ANESTEZİ HEKİMLERİNE HIZLI, GÜVENLİ VE BAŞARILI SİNİR BLOĞU UYGULAMASI İMKÂNI SUNUYOR”

Eğitimi – kullanımı basit midir? Kullanımda dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğünüz kritik hususlar var mıdır?

Yapay zeka gibi çağımızın en ileri yazılım altyapısını kullanan bir tıbbi cihazın kullanımının da bu derece kolay ve hızlı olması için çok çalıştık. Sonuç olarak söyleyebilirim ki Nerveblox, genelde kullanımı eğitim gerektiren tıbbi cihaz kavramını değiştirdi. Nerveblox’un en önemli özelliği tak-çalıştır-kullan özellikte olması, yani Nerveblox cihazının kullanımı için tek yapmanız gereken vücudun hangi bölgesinde ultrason taraması yapacağınızı seçmek.

Bu arada belirtmem gereken diğer önemli bir özellik de, tüm B-mode ultrasonografi cihazları ile çalışabilir olması. Yani yeni bir cihaz yatırımı yapılmasını gerektirmiyor.

“MAYIS 2021 İTİBARİYLE KULLANIMA SUNULAN NERVEBLOX CİHAZININ KULLANIMI İÇİN TEK YAPMANIZ GEREKEN VÜCUDUN HANGİ BÖLGESİNDE ULTRASON TARAMASI YAPACAĞINIZI SEÇMEK! ÜSTELİK CİHAZIMIZ TÜM B-MODE ULTRASONOGRAFİ CİHAZLARI İLE ÇALIŞABİLİYOR YANİ YENİ BİR CİHAZ YATIRIMI YAPILMASINI GEREKTİRMİYOR”

Ürün satışta mıdır? Hastanelerin satın alma birimleri için sunduğunuz kolaylıklara ilişkin kısa bilgi verebilir misiniz?

Nerveblox, Mayıs 2021 itibariyle tüm test, onay ve uygunluk süreçlerimi tamamlayarak satışa sunuldu. Bir an önce ülkemizden çıkan bu teknolojinin ülkemiz hekimleriyle buluşmasını istiyoruz. Her anesteziyoloji kliniğinde yer alması için düşük maliyetli yıllık kullanım bedeli seçeneğiyle de pazara sunuldu. Bu model de tıpkı yapay zekanın kendisi gibi tıbbi cihaz alanında yeni bir yaklaşım.

pc screen

Nerveblox eğitim amaçlı da kullanılabilir mi?

Bildiğiniz gibi tıp eğitiminde uzman ve öğrenci etkileşimi çok önemlidir. Yapay zeka da ultrasonografi eşliğinde yapılan işlemlerde uzmandır ve kendi gördüklerini size de gösterir. Dolayısıyla bizce, Nerveblox süre ve ortamdan bağımsız olarak ultrasonografi eşliğinde PNB eğitimi için çok önemli bir eğitmendir. Radyoloji dışı branşlarda ultrasonografi eğitimi, hali hazırda kurslar, seminerler, kitaplar, atlaslar, internet videoları ve resimler yardımıyla yapılmaktadır. Nerveblox bu değerli kaynaklara çağımızın gerektirdiği teknolojik bakış açısını katarak, klinik uygulamaların yanı sıra eğitim amaçlı olarakta hekimlerimizin hizmetindedir. 

Bildiğiniz gibi unltrasonografik görüntüler ile ilgili öğretici kaynak kitaplar, yayınlar, resimler ve videolar anatomik yapıların en ideal hallerini sunuyor. Oysa klinik pratikte durum çok farklı. Bu eğitim kaynaklarının klinik pratikte karşılaşılan bazı durumlar için deneyim sağlaması çok da mümkün değil. Buna karşın Nerveblox, uygulama esnasında gerçek zamanlı eğitim özelliğiyle tüm kliniklerin faydalanabileceği bir araçtır.

Kullanım ömrü için öngörünüz nasıldır? Nerveblox’un ileriki dönemlerde geliştirilebilecek yeni özellikleri, güncellemeleri neler olabilir?

Nerveblox ve aslında yapay zeka temelli tüm tıbbi cihazlar sürekli gelişmeye açıktırlar. Bu kavram FDA tarafından da kabul ediliyor ve yayınlanan son raporlarda “öngörülebilir gelişim” kavramının yapay zeka içeren tıbbi cihazlarda dikkate alınması gereken bir kavram olduğu yönünde görüş belirtiyor.

Evet Nerveblox da her zaman gelişecek ve güncellenecek. Sadece içerdiği yapay zeka açısından değil, insan anatomisinde tanıdığı bölge, eşlik edebildiği ve hekime yardımcı olduğu işlemler de sürekli artacak.  Aslında yıllık kullanım bedeli modelinin bir sebebi de bu. Bir kere satın alıp kliniğinizde hep aynı şekilde duran bir cihaz değil, üreticisi tarafından sürekli takip edilen ve tüm yeniliklerin yüklendiği bir tıbbi cihaz modeli sunuyoruz.

Büyük medikal markalarla iş birliği süreçlerinize ilişkin bilgi verebilir misiniz? Nerveblox’u ileriki dönemlerde büyük üretici markaların çatısı altında görür müyüz? Daha genel ifade etmek gerekirse; start-up firma ürünlerinin, medikal pazarda yer bulma ve tutunma imkanları ne ölçüde mümkün olabiliyor? Bu yönde kamu desteği alıyor musunuz?

Nerveblox henüz pazara sürülmeden çok sayıda global ultrasonografi üreticisi ile görüşmeler başladı, bu görüşmeler hala devam ediyor. Görüşmemizin sebebi de teknolojimizin dünyada kullanımını çok daha hızlı şekilde yaygınlaştırma isteğimiz. Bir start-up olarak ürün üretmek konusunda büyük üreticilerden daha dinamik ve yetenekli ama ürün satmak konusunda ise maalesef çok daha az imkan ve kabiliyete sahibiz.  Ne var ki büyük üreticiler ile iş birliği konusunda henüz karar vermedik çünkü ülkemizdeki hekimlerin gösterdiği ilgi günden güne cesaretimizi ve kendimize olan inancı artırıyor. Eğer yerli sağlık ekosistemimiz ile bir noktaya gelebilirsek sonrasında karar verebilmek için çok daha fazla seçeneğimiz olacak.

“UZMANLAŞTIĞIMIZ TEK ALAN ULTRASONOGRAFİ KULLANIMINDA YAPAY ZEKAYA DAYALI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK. BU UZMANLIĞINI TİCARİLEŞTİREBİLEN DÜNYADAKİ İLK VE EN HIZLI GİRİŞİMLERDEN OLDUĞUMUZU DA GURURLA SÖYLEYEBİLİRİM.RADYOLOG OLMAYAN HEKİMLERİN ULTRASONOGRAFİ KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN BİR YAPAY ZEKA ÜRETİYORUZ”

Firmanız benzer veya farklı ürün çalışmalarına ilişkin bilgi verebilir misiniz?

Biz, herkesin konuştuğu sağlıkta yapay zeka alanında Ar&Ge faaliyetleri yaparak somut çözümler üreten ve bu çözümleri de gerçek bir tıbbi cihaza dönüştürüp sağlık merkezlerine sunan bir start up firmayız. Uzmanlaştığımız tek alan ultrasonografi kullanımında yapay zekaya dayalı çözümler üretmek. Bu uzmanlığını ticarileştirebilen dünyadaki ilk ve en hızlı girişimlerden olduğumuzu da gururla söyleyebilirim. 

Radyolog olmayan hekimlerin ultrasonografi kullanımını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak için bir yapay zeka üretiyoruz. Bu yapay zeka farklı amaçlarla ultrasonografi kullanan hekimlere anında destek olabilme yeteneğine sahip ve yetenekleri sürekli gelişiyor. Yani Nerveblox aslında ultrasonografide yapay zeka kullanımının sadece bir senaryosunu içeriyor.

“ŞU AN SAĞLIKTA YAPAY ZEKA PLATFORMU İNŞASINDA SONA GELMEK ÜZEREYİZ. DÜNYADA İLK KEZ DENENEN BU PLATFORM ÜZERİNE; YOĞUN BAKIM, FİZİK TEDAVİ, ORTOPEDİ, ÜROLOJİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI BRANŞLARINDA UYGULANAN ULTRASONOGRAFİK İŞLEMLERE AİT ANATOMİK YAPILARI TANIYACAK YENİ YAPAY ZEKA MODÜLLERİ DE EKLENECEK”

Geleceğe ilişkin öngörüleriniz, hayalleriniz nasıldır?

Mühendislik gücümüzü hekimlerimizin yeni teknolojilere yaklaşımındaki muhteşem enerjisi ile birleştirmiş olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Nerveblox’un çok kısa zamanda hekimlerce kabul edildiğini ve klinik kullanıma dahil edildiğini görünce, yapay zeka laboratuvarımız sıradaki hedeflerimiz üzerinde çalışmaya başladı. Şu an sağlıkta yapay zeka platformu inşasında sona gelmek üzereyiz. Bu platform dünyada ilk kez yapılan, ilk kez denenen bir şey.

Bu platform üzerine çok farklı branşlarda ilgili anatomik yapıları detaylı olarak tanıyacak yeni yapay zeka modülleri de eklenecek. Yani şu anda hekimlerimizle birlikte yapay zekamıza yeni tıbbi konuları adım adım öğretiyoruz. En kısa zamanda bu yeni platformu da sizlerle paylaşacağız.