6 – 8 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 8. Sağlık Zirvesinin bu seneki teması “Sağlık Politikalarında Birlik ve İstikrar Arayışı” olarak belirlendi.

Prof. Dr. Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın da açılış konuşması yaptığı toplantıda Bakan şunları kaydetti:

“Özel sektör temsilcilerinin talep ettiği üzere, önümüzdeki dönem birden fazla kadro verme imkanı oluşturabileceğimizi ifade etmek istiyorum. Mayıs ayından itibaren yaptığımız mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde vakıf üniversite hastanelerinin ilk defa bir düzenlemeye tabi tutularak asgari standartlara uyma zorunluluğu getirildi. Yine vakıf üniversiteleri ile özel hastanelerin iş birliği protokollerinin hayata geçebilmesi için standartlar tanımladık ve ilk defa vakıf üniversitelerini planlamaya aldık. Diğer yandan protokollerin sağladığı imtiyazları ortadan kaldırarak özel hastanelerin arasındaki haksız rekabete son verdik.

Sağlık hizmeti sunucularının basamaklandırılmasını yeni bir anlayışla ele aldık. Hastane binasının aidiyetine göre yapılan basamaklandırma yerine hastane yerine hastanenin hizmet kapasitesi ve niteliğini esas alan bir basamaklandırma tanımladık. Sadece kamu hastaneleri için geçerli olan 4. basamak diyebileceğimiz yani özel sektör için olmasını düşünmediğimiz 3A tanımlamasını yaptık, bunun özellikle altını çiziyorum. 3A tanımlaması sadece kamu hastaneleri çin sözkonusu! Kapasite, branş çeşitliliği, yoğun bakım kapasitesi, özellikli hizmetler verebilme hizmetlerine göre özel hastanelere de 3. Basamak yani 3B hastane olarak hizmet verme imkanı sağlamış olduk.”

USHAŞ Konulu Kaygılar Yerinde

USHAŞ’ın kamu hastanelerine hasta yönlendirmesi, özel hastanelere rakip olarak konumlanması gibi özel sektör temsilcileri tarafından dile getirilen kaygıları haklı bulduğunu ifade eden Bakan Koca, “USHAŞ konusunda özel sektör temsilcilerinin kaygılarını haklı buluyorum. Bu noktada özel sektör USHAŞ ile daha çok kamunun desteklenebileceği özel sektörle rekabet içinde olabileceği algısının yaygın olduğunu biliyorum. Ama biliyorsunuz Cevat Şengül arkadaşımızı USHAŞ’ın başkanı yaptık; yani sektörü bilen, geldiği yeri bilen, özel sektörün özellikle sağlık turizmine katkısını bilen ve bundan sonraki süreçte de özel sektörün dinamizmiyle hem kamu hem de özel olarak tüm birikimimizi yurt dışına pazarlayan bir yaklaşım içinde olacağından emin olabilirsiniz” dedi.

20 Ülkede 10 Tanı Merkezi Açılacak

Bakan, şu anda mükemmeliyet merkezleri üzerinde çalıştıklarını belirterek “USHAŞ’ın marifetiyle sağlık sektörümüze ek kaynak temin edecek olan sağlık turizmini teşvik edecek çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle bu dönemde tanı merkezleri açmak dahil yaygın ofisler açılması hedefleniyor. Önümüzdeki yıl 20 ülkede ve 10 tanesi tanı merkezi olmak üzere hedef konuldu. Önümüzdeki yıldan itibaren 63 ülke olarak planladık ama sanıyorum ilk etapta 20 ülkeye hızlı atama şeklinde yapılacak. Bulunduğu ülke devletiyle olan ilişkilerimizi düzenlemek anlamında önemli bir fonksiyon üstlenecekler” dedi.

Sağlık Bakanı: “SUT Fiyatları Güncellensin; Gider Esaslı Olmaktan Bugün Çıkarım”

“Sektörün SUT fiyatlarının güncellenmesi beklentisinde olduğunu biliyoruz” diye konuşan Bakan şunları kaydetti: SUT’u sadece özel sektörün sorunu olarak görmüyoruz. 15 yıldan bu yana SUT’ta değişiklik yapılmadığını ve sürdürülebilir olmadığını hepimiz biliyoruz. SUT değişikliği sadece özel sektörün sorunu gibi algılanmamalı, bu hem kamunun hem üniversitelerin sorunudur. Bunu hep birlikte düzenleme gayreti içinde olacağımızı bilmenizi isterim. Kamu hastaneleri nasıl olsa gider bazlı global bütçeden belli oranda payını alır, özel sektör ve üniversiteler de gelir esaslı olduğu için sıkıntı yaşar diye bilinir. Emin olun SUT fiyatları güncellensin ben gider esaslı olmaktan bugün çıkarım. Gelir esaslı olmaya ben her zaman varım!

Global bütçe adı altında verilen bütçe için sadece geçen yılı örnek vereyim… Bizim fatura ettiğimiz tutar 30,5 milyar TL idi. Alınan ise 38 milyar idi. Bu 38 milyarın içinde sadece sağlık hizmeti yoktu, başka neler vardı: 4,6 milyar sadece 1. basamak sağlık hizmetleri vardı, 1,6 milyarı yatırımdı, 1,8 milyar Suriyeli göçmenler için verilen hizmetlerdi. Merkezi hizmetlerimiz (hava ambulansı vb) bunun içindeydi. Bu ilaveler 10,5 milyar TL ediyordu. 30,5 milyara bu 10,5 milyar TL eklenmeli. Başta bize verilen 38 milyardı; yani biz fatura ettiğimizi de alamadık.

“SUT fiyatları belli katsayıya bağlanarak güncellenmeli”

SUT’un hakkaniyetli güncellenmesi gerektiğini belirten Bakan, “SUT fiyatlarının belli katsayıya bağlanarak güncel tutulması gerektiğine inanıyorum. Sağlık, Maliye ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak eş güdümlü gayret içinde olduğumuzu ifade etmeliyim. Bütçeden sağlığa ayrılan payın arttırılmasının da önemli gereklilik olduğuna inanıyoruz. Başta insan kaynağı olmak üzere kamu-özel ayrımı yapmadan imkanların dengeli dağılımını sağlayacak planlamalar yapmaktır” dedi.