Saglik Bakanliginin Logo 1 1

Sağlık Bakanlığı, uluslararası sağlık turizmi kapsamında Ülkemizden sağlık hizmeti almak isteyen hastaların kabul şartları, ülkemize girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik alınacak tedbirler için Resmi Yazı yayımladı.

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele süresince, uluslararası sağlık turizmi
kapsamında Ülkemizden sağlık hizmeti almak isteyen hastaların kabul şartları, ülkemize girişleri,
hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik alınacak
tedbirler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

(1) Uluslararası sağlık turizmi kapsamında;
a) 20.05.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki ülkelerden gelecek hastalar kabul edilecektir:Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

b) Ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji,göz hastalıkları, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, cerrahi onkoloji, jinekolojik onkoloji cerrahisi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, beyin ve sinir cerrahisi, hematoloji, yoğun bakım ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli ve kemik iliği nakli alanlarında hasta kabul edilecektir.

c) Kabul edilecek hastalar, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ)’ın hasta
takip sistemine kaydedilecek ve ön onay sonrasında ilgili birimlere izin yazıları yazılacaktır. Ön onay için istenen bilgi ve belgeler USHAŞ tarafından yayımlanacaktır.

ç) Bir hasta ile birlikte en fazla iki refakatçinin ülkeye girişine izin verilebilecek olup hasta ve
refakatçilerin seyahat, ülkeye giriş, transfer ve izolasyon gibi konularda uymak zorunda oldukları kurallar iş bu yazı ekinde düzenlenmiştir.

d) Hasta ve refakatçileri aşağıda belirtilen kara yolu veya hava yolu noktalarından ülkemize
giriş yapabilecektir:

1) Hava yoluyla; İstanbul Hava Limanı, Ankara Esenboğa Hava Limanı
2) Kara yoluyla; Kapıkule Hudut Kapısı, Sarp Hudut Kapısı

e) Hasta ve refakatçilerine ücreti mukabili hava alanları ve hudut kapılarında Covid-19 PCR
testi yapılacak veya PCR testi için numune alınacaktır.

f) Hasta ve refakatçilerinin hastane yatış işlemleri, tedavi protokolü ve taburculuk işlemleri,
“Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Covid-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Rehberi (Bilim
Kurulu Çalışması)” nde yer alan kurallara ve iş bu yazı ekindeki hususlara riayet edilerek yapılacaktır.

g) Hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelerin aşağıdaki şartlara haiz olması
gerekmektedir:

1) Bakanlıkça düzenlenmiş Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
2) Bünyesinde Bilgisayarlı Tomografi(BT) ve Manyetik Rezonans (MR) olmalıdır.
3) Ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde; göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları, çocuk sağlığı
ve hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji veya tıbbi mikrobiyoloji branşları yer
almalıdır.
4) Üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi olmalıdır.
5) Hastanenin müstakil bir katı veya koridor ve diğer alanlarından başka hasta veya
refakatçisinin temas etmeyeceği şekilde müstakil bir servisi yurt dışından gelecek uluslararası sağlık
turizmi hastaları için ayrılmalıdır.

İlgi (b) de yer alan yazımız yürüklükten kaldırılmış olup, Uluslararası sağlık turizmi
kapsamında Ülkemizde sağlık hizmeti almak isteyen hastaların iş ve işlemlerinin koronavirüs hastalığı
(COVID-19) ile mücadele süresince iş bu yazı ve 13/7/2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Uluslararası Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak yürütülmesi ve ilinizdeki tüm sağlık kuruluşlarına duyurulması hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim. Prof. Dr. Ahmet TEKİN Bakan a., Genel Müdür

Yazının ve eklerinin tamamı için tıklayınız