“Çerçeve anlaşmaların süresi 1 yıldır. Bu 1 yıl içerisinde de ürünlerin tavan fiyatları güncellenir; Tavan fiyatlar ekonomik girdi ve maliyetler dikkate alınarak belli aralıklarla değiştirilmektedir”

DMO Genel Müdür Yardımcısı İsmet Keskin, 11 Aralık 2019 günü Ankara’da yapılan 5. Tıbbi Tedarik Kongresinde yaptığı konuşmada, sağlık market uygulaması ile yaklaşık 880 kamu hastanesinin ihtiyacı olan ilaç ve tıbbi malzemelerin DMO üzerinden tedarik edilmesine olanak sağlandığını ifade etti. Sağlık Market’in gerek alışılmış olan çerçeve anlaşma tarzı, gerek ihale süresi yönetimi, gerekse ödeme yönetimi açısından daha dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Keskin, Tıbbi Tedarik Kongresinde şunları anlattı:

“Örneğin, Sağlık Market kapsamında, sizlerle imzaladığımız çerçeve anlaşmaların süreleri, anlaşma imzalayan firmalarımızın da sizlere iletebileceği gibi 1 yıldır. Bu bir yıl içerisinde de ürünlerin tavan fiyatlarının güncellenmesi söz konusudur. Bu tavan fiyatlar ekonomik girdi ve maliyetler dikkate alınarak belli aralıklarla değiştirilmekte ve çerçeve anlaşması bulunan tüm firmaların ürünlerine artış/azalışlar yansıtılmaktadır. Burada sadece SUT fiyatı olan nitelikli tıbbi malzemeler (koklear implant, vagal sinir stimülasyon terapi sistemi) ve kamu ödenen fiyatı olan ilaçlarda sadece güncelleme yapılmaktadır. Tavan fiyatının değişmesi durumunda tedarikçinin talepte bulunması halinde söz konusu ürünün yayınını durdurabilmekteyiz. Bu durumda firmalarımızın anlaşmasında bulunan kurallar dahilinde yapılacak elektronik ihalelere teklif verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu anlaşmalar sanıldığı gibi tek fiyat üzerinden yapılan uzun süreli anlaşmalar değildir. Yine, mevcut Katalog uygulamalarımızdaki yapıya benzer nitelikte, tedarikçinin istediği zaman ürün ekleyebileceği veya çıkarabileceği bir sistem tasarladığımızı da eklemek isterim.

Başvuru Süreci

Sağlık Market tıbbi malzemelere ilişkin çerçeve anlaşmalara başvuru iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki olan teknik uygunluk değerlendirmesi başvuruları online olarak Sağlık Market Modülü ‘Teknik Uygunluk Değerlendirmesi Yeni Numune Başvurusu’ ekranında ürünlere ait bilgilerin girişi yapılarak gerçekleşmektedir. Firmalar, başvurdukları ürünleri için temel sarflara ilişkin 100 TL’lik, nitelikli tıbbi malzemelere ilişkin 300 TL’lik başvuru bedelini ödeyerek söz konusu ürünlerini DMO’ya teslim etmektedir. Teslim edilen ürünlerin, Sağlık Bakanlığı ve DMO tarafından belirlenmiş personelce teknik şartnamesinde belirtilen hususlara göre uygunluk muayenesi gerçekleştirilmektedir.

Teknik uygunluk değerlendirmesi olumlu sonuçlanan ürünlerle, ikinci aşama olan çerçeve anlaşma başvurusu yine online olarak Sağlık Market Modülü ‘Çerçeve Anlaşma Başvurusu’ ekranında istenilen evrakların sisteme yüklenmesiyle devam etmektedir. Yüklenen evrakların yetkili personelce kontrolünün ardından, anlaşmaya ilişkin kurum içi prosedürler tamamlanarak firmalar çerçeve anlaşmaya davet edilmektedir.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Başvurusu

Beşeri tıbbi ürünler için ise teknik uygunluk değerlendirmesi bulunmamakta olup, 300 TL’lik başvuru bedelini yatırarak yine aynı prosedür izlenmek suretiyle çerçeve anlaşma başvurusu yapılmaktadır.

Sağlık Market uygulamasının yürütüldüğü her adımda; mevcut katalog sistemimize göre hem daha az evrakla başvuru süreci yürütülmekte hem de tüm süreci online olarak sürdürmekteyiz. Biz bu sistemi anlatırken hep aynı şeyi söylüyoruz; sadece bir bilgisayar vasıtasıyla temel sarflar için 81 il için ayrı ayrı ve ürün bazlı sık sık yapılacak olan elektronik ihalelere rahatça katılım sağlayabiliyorsunuz. Koklear implantı tek tuşla doğrudan sipariş ederek alabiliyor, nükleer tıp ürünlerinde ise bilgisayarınızın başında önceden belirlenmiş dağıtım listelerine göre fiyat teklifinizi verebiliyorsunuz. Aynı şekilde sağlık tesislerimizde görevli arkadaşlarımız da tek tuşla talebini girip yönetebiliyor ve kendisine teslim edilen ürünün yine bilgisayar başında teslim alma işlemini gerçekleştirebiliyor.”

Sağlık Markette Hangi Ürünler Yer Alıyor?

Sağlık Market kapsamında tedarik edilecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla komisyon oluşturuldu. Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan’ın verdiği bilgilere göre; Komisyonun değerlendirme kriterlerinde; bedeli ödenenler listesi, temin zorlukları, hızlı tedarik ihtiyacı, tesise sağlayacağı iş yükü faydası ve bütçe durumu yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı ile DMO arasında tedarik iş birliği çalışmaları kapsamında imzalanan protokolde şöyle bir yol izleniyor:

  • Sık tüketilen ve tüm sağlık tesislerinde kullanılan tıbbi sarf malzemeler (EK 3/B),
  • Temininde güçlük yaşanan ilaç ve tıbbi malzemeler,
  • Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ekinde yer alan birim fiyatların ve
  • Kamu ödenen/ depocu fiyatı üstünde firma teklifleri sebebiyle alınamayan ilaç ve tıbbi malzemeler ile İl Sağlık Müdürlükleri bağlı sağlık tesisleri ve ilgili üretici/ithalatçı/bayiler tarafından gelen talepler değerlendiriliyor.