Prof. Dr. Necdet Ünüvar

11 Aralık 2019 günü Ankara’da yapılan 5. Tıbbi Tedarik Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, “Tedarik zincirini konuşurken sağlık sisteminin getirdiği yoğun hasta trafiği, malpraktis, yaşam süresinin uzaması, sağlıktan beklentilerin artması gibi konular maliyet unsuru olarak çıkıyor. Hizmeti verebileceğimiz en kaliteli, etkin ve ucuz hizmeti optimum şartlarda sunmak gerekiyor” dedi.

İlaç, tıbbi cihaz ve sağlık hizmet sektöründe fırsatların iyi değerlendirmek gerektiğin ifade eden Ünüvar, başarılı ve sürdürülebilir sağlık hizmeti için tedarik zincirinin sağlanması gerektiğini vurguladı.