klinikiletişim dergisi Sağlık Turizmi Özel Sayısı hazırlanıyor… Profesyonel ekibimiz tarafından yurt dışı pazara yönelik, İngilizce yayınlanacak dergimizde yerinizi hemen alın!

İçerikte Neler var?

Yurt dışı pazara yönelik Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelinin tanıtımı kapsamında;
Özel hastanelerin hizmet sunumunda profesyonel vizyonu,
Şehir hastanelerinin sağlık turizmindeki güçlü rolü,
Vakıf ve üniversite hastanelerinin uzman hekim kadroları,
Hizmet sunucularının akreditasyon, kalite performansları, güncel tıbbi teknoloji kullanımı, yetişmiş insan kaynağı ve Türkiye’nin doğal zenginlikleri,
Hem seyahat etme hem de sağlık hizmetinden yararlanmanın cazip lokasyonları,
Uluslararası hasta organizasyonunda seyahat acentelerinin nitelikleri,
Sağlık turizminin geliştirilmesi yönünde sunulan Devlet teşvikleri,
Hizmet sunucularının yurt dışı pazara yönelik reklam ve tanıtım stratejileri,
Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) rol ve sorumlulukları,
Sağlık Bakanlığının sağlık turizmi hedefleri ve güncel politikaları,
Hizmet sunumu kapsamında Sağlıkta Dönüşüm Programının dünü & bugünü,

Sağlık turizminin geliştirilmesi yönünde faaliyet gösteren kamu kuruluşları & sivil toplum kuruluşlarının gelecek vizyonu işlenecek.

Dağıtım Noktaları neler?

2019 Nisan ayından itibaren Bosna Hersek , Erbil, Kiev, Cezayir, Bağdat, Azarbaycan’da sağlık turizmi temalı yapılacak toplantı ve kongrelerde dergimizin dağıtımı yapılacaktır.

Nasıl Yer Alabilirsiniz?

Sağlık turizmi yetki belgesi olan kurumlar, öne çıkan hizmetleri ve kurumsal vizyonlarıyla bu özel sayıda yer alabilirler.

Çalışma detaylarına ilişkin bilgi almak için iletişim adresimiz: haber@klinikiletisim.com